| |     latinica | english  
Strona główna
Warszawa – delegacja Parlamentu Republiki Serbii wzięła udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE

Delegacja Parlamentu Republiki Serbii, na czele z wicemarszałkiem Sandrą Božić, wzięła udział w Jesiennej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE, która miała miejsca w Warszawie od 23 do 26 listopada 2022 roku.

Tematem głównym posiedzenia konferencji parlamentarnej był: „Wojna w Ukrainie: rola OBWE i parlamentów narodowych, jako odpowiedź na konflikt i przyszłą rekonstrukcją”.

Szef delegacji S. Božić oraz zastępca D. Vujičić ze współpracownikami przy okazji odwiedziły Ambasadę republiki Serbii w Warszawie.


Spotkanie Ambasadora Republiki Serbii w Polsce N. Košuticia z Sekretarzem Stanu i Szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Polski J. Kumochem

Ambasador Republiki Serbii w Polsce Nebojša Košutić spotkał się z Sekretarzem Stanu i Szefem Biura Polityki Międzynarodowej Jakubem Kumochem. Podczas rozmowy poruszono temat stosunków dwustronnych między Serbią i Polską, ale także więzi historycznych łączących dwa narody, które są solidną podstawą do dalszego rozwoju stosunków dwóch krajów. Szczególną uwagę poświęcono znaczeniu podstawowych zasad prawa międzynarodowego w dzisiejszych czasach, jak również potrzebie ich konsekwentnego stosowania w każdym przypadku.

Współrozmówcy zgodzili się, że istnieje potrzeba zintensyfikowania dialogu politycznego przedstawicieli dwóch krajów na najwyższym szczeblu, co zostanie skonkretyzowane w następnym okresie.

Dziękując za stałe wsparcie Polski udzielane Serbii w procesie integracji europejskich, Ambasador podkreślił znaczenie obecności Polski w ramach kontyngentu KFOR i misji EULEX w Kosowie i Metochii, szczególnie w chwili obecnej, kiedy przedstawiciele tymczasowych instytucji samorządowych w Prisztinie zagrażają stabilności całego regionu swoimi jednostronnymi posunięciami i brakiem gotowości do zrealizowania poprzednio osiągniętego porozumienia w ramach dialogu Belgradu i Prisztiny prowadzonym pod auspicjami oraz z udziałem UE w Brukseli.


Spotkanie Ambasadora R. Serbii Nebojšy Košuticia z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii R. Polskiej Panem Grzegorzem Piechowiakiem

Podczas rozmowy Nebojše Košuticia, Ambasadora R. Serbii w Polsce, z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii R. Polskiej Grzegorzem Piechowiakiem omawiano kwestię kandydatury Belgradu, jako miasta gospodarza EXPO 2027, jak również o współpracy gospodarczej Serbii i Polski, w tym szczególnie o posiedzeniu Polsko-serbskiej komisji mieszanej ds. współpracy gospodarczej, której trzecie posiedzenie powinno odbyć się wkrótce. Współrozmówcy z satysfakcją stwierdzili, że współpraca gospodarcza między dwoma krajami jest na wysokim poziomie, ale nadal istnieją niewykorzystane możliwości, dzięki którym może ona być jeszcze lepsza i większa.


Seminarium o zaletach inwestowania w gospodarkę serbską w Krajowej Izbie Gospodarczej

W pomieszczeniach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie w dniu 16 listopada r. b. zorganizowano Seminarium biznesowe Polska-Serbia: zróbmy razem biznes! Podczas prezentacji zorganizowanej przez Ambasadę Republiki Serbii w Warszawie i Krajową Izbę Gospodarczą, oprócz Pana Ambasadora Nebojšy Košuticia przemawiali Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Pan Marek Kłoczko, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą KIG Pan Jerzy Drożdż, Zastępca dyrektora w Departamencie Handlu i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii Pan Aleksander Siemaszko, Konsul Honorowy Republiki Serbii w Katowicach Pan Ranko Tomović, jak również Prezes Zarządu URSUS, POL-MOT oraz Bałkańskiej Izby Przemysłowo-Gospodarczej Pan Andrzej Zarajczyk.

W Seminarium cieszącym się duży zainteresowaniem wzięło udział ponad 30 przedsiębiorców, a omawiano możliwości rozwoju dwustronnej współpracy gospodarczej i zalety inwestowania w gospodarkę serbską. Obecni goście dowiedzieli się o więziach historycznych dwóch krajów, zapoznali się z najnowszymi danymi statystycznymi pokazującymi stabilny wzrost gospodarki serbskiej, jak również systematyczny wzrost dwustronnej wymiany handlowej między Serbią i Polską, która do końca roku osiągnie poziom ok. 2 miliardów euro. Zwrócono szczególną uwagę na gotowość gospodarki serbskiej do przyjęcia bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz zapewnienia im bezpiecznego i perspektywicznego środowiska.

Podczas prezentacji stwierdzono, że we współpracy gospodarczej dwóch krajów nadal istnieją niewykorzystane możliwości do dalszego jej rozwoju, takie jak bezpośrednie inwestycje zagraniczne, dalsza współpraca samorządów lokalnych dwóch krajów, organizacja misji gospodarczych oraz spotkań przedsiębiorców.


Warszawa – spotkanie z profesorami i lektorami języka serbskiego w Polsce

W Ambasadzie Serbii miało miejsce w dniu dzisiejszym, 15 listopada, spotkanie z profesorami i lektorami języka serbskiego w Polsce wykładającymi na wydziałach filologicznych oraz instytutach slawistycznych w Krakowie, Gdańsku i Katowicach.

W rozmowie z Ambasadorem Košuticiem poruszono temat obecnej sytuacji ze studiami języka serbskiego w Polsce, wymieniono się doświadczenia i przedstawiono propozycje, których celem jest lepszy sytuacja i dalszy rozwój ww. kierunku studiów.

Oprócz na wspomnianych uczelniach, serbistyka jest wykładana także w Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu.


Spis powszechny – Kwestionariusz dla obywateli R. Serbii mieszkających za granicą

Spis powszechny obywateli R. Serbii przebywających w czasie trwania Spisu za granicą (kształcenie, praca itp.) jest realizowany w ten sposób, że ich dane zostaną przekazane przez członków gospodarstwa domowego w R. Serbii rachmistrzowi spisowemu po przybyciu na ich adres w R. Serbii.

Jeżeli wszyscy członkowie gospodarstwa domowego w czasie trwania Spisu powszechnego będą przebywać za granicą, lub jeżeli chodzi o gospodarstwo składające się z pojedynczej osoby, Urząd Statystyczny Republiki przygotował kwestionariusz on-line. Kwestionariusz ten można wypełnić na stornie internetowej https://www.stat.gov.rs/sr-latn/vesti/20220930-istrazivanjeodrzavljanimaesuinostrans/ i będzie dostępny w czasie trwania Spisu, od 1 do 31 października 2022 roku.


Spotkanie Ambasadora z Panią Wicemarszałek Sejmu

Ambasador R. Serbii w Polsce Pan N. Košutić spotkał się Wicemarszałkiem Sejmu i przewodniczącą Polsko-serbskiej grupy parlamentarnej w Sejmie, Panią Małgorzata Gosiewską. Rozmawiano o stosunkach dwustronnych Serbii i Polski, a szczególnie o współpracy parlamentarnej dwóch krajów, która jest na wysokim poziomie. Pani Wicemarszałek wyraziła nadzieję, że wkrótce zostanie utworzona Grupa przyjaźni serbsko-polskiej w Paramencie Serbii nowej kadencji, co stworzyłoby warunki do kontynuowania dialogu parlamentarnego pomiędzy dwoma krajami. Pan Ambasador N. Košutić podkreślił wielka wagę jednoznacznego poszanowania prawa międzynarodowego w każdym przypadku szczególnie, gdy chodzi o zachowanie integralności terytorialnej państw. W tym sensie, poprosił on swoją współrozmówczyni o wyrozumiałość i poparcie dla zachowania integralności terytorialnej Serbii. Wspólnie podkreślono, że współpraca gospodarcza między naszymi krajami jest na wysokim poziomie, a Pani Wicemarszałek wyraziła nadzieję, że wkrótce zostanie otwarty w Belgradzie Instytut Kultury Polskiej, co jest od dłuższego czasu jej pragnieniem.


21 październik 2022 r. Selaković na spotkaniu ministerialnym uczestników Procesu Berlińskiego

Minister Spaw Zagranicznych Nikola Selaković wziął udział w odbywającym się w Berlinie spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw uczestników Procesu Berlińskiego, na którym przygotowywano zaplanowany na 3 listopada szczyt tej inicjatywy, ale i omawiano bezpieczeństwo energetyczne, kryzys migracyjny oraz integracje europejskie Bałkanów Zachodnich. Minister Selaković już po spotkaniu oświadczył, że na zebraniu, któremu przewodniczyła Pani Annalena Berbor, Minister Spraw Zagranicznych Niemiec, rozmawiano o utworzeniu wspólnego rynku regionalnego, bezpieczeństwie w cyber- przestrzeni, jak również o wyższym poziomie współpracy kulturowej partnerów na Bałkanach Zachodnich. Według szefa dyplomacji serbskiej w spotkaniu, oprócz ministrów z Bałkanów Zachodnich, wzięli udział ministrowie spraw zagranicznych Austrii, Czech, Grecji, Chorwacji i Bułgarii, ale także przedstawiciele Włoch, Zjednoczonego Królestwa, Francji i Polski. „Na spotkaniu mówiono o przygotowaniach do szczytu Procesu Berlińskiego, który odbędzie się 3 listopada w Berlinie, a szczególną uwagę poświęcono kwestiom, takim jak bezpieczeństwo energetyczne, kryzys migracyjny i, oczywiście, integracje europejskie Bałkanów Zachodnich. Omawiano także kwestie utworzenia wspólnego rynku regionalnego, bezpieczeństwa w cyber-przestrzeni, jak również wyższy poziom współpracy kulturowej partnerów na Bałkanach Zachodnich”, powiedział szef serbskiej dyplomacji. Minister Selaković powiedział, że spotkanie w Berlinie było okazją do odbycia spotkań dwustronnych oraz że z ministrami spraw zagranicznych Macedonii Północnej i Grecji, Panem Bujarem Osmani i Panem Nikosem Dendiasem rozmawiał o bezpieczeństwie, kryzysie energetycznym w Europie, kryzysie wywołanym zwiększeniem poziomu inflacji w wyniku wojny. Według niego, z kolegami z Macedonii Północnej i Grecji rozmawiał również o wyzwaniach, z którymi będziemy mieć do czynienia w przyszłości. Minister Selaković powiedział, że jednym z głównych tematów był kryzys migracyjny, ponieważ Macedonia Północna, Grecja i Serbia znajdują się na południowowschodnim szlaku migracyjnym, tj. na szlaku, który sprawia, iż znajdujemy się w sytuacji paradoksalnej. Szef dyplomacji serbskiej wyjaśnił, że migranci przybywają do Serbii i Macedonii Północnej z terytorium UE i nie po to, aby tu pozostać, lecz żeby ponownie znaleźli się w UE. „Jeszcze raz podkreśliłem znaczenie wytworzenia i zdefiniowania wspólnej pozycji europejskie w tej kwestii, co pomoże znaleźć skuteczną, dająca rezultaty i dobrą odpowiedź na to wielkie wyzwanie i wielki problem, z którym ma do czynienia cała Europa”, powiedział szef serbskiej dyplomacji. Minister Selaković na marginesie spotkania spotkał się również z Sekretarzem Stanu do Spraw Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Panem Leo Dochertym.


Spotkanie Ambasadora w Sejmie z Panem Arkadiuszem Mularczykiem

Ambasador R. Serbii w Polsce Pan Nebojša Košutić spotkał się dzisiaj w Sejmie z wieloletnim przewodniczącym Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Panem Arkadiuszem Mularczykiem. Głównym tematem rozmowy była współpraca Serbii i Polski w ramach tej bardzo ważniej instytucji międzynarodowej, przede wszystkim aktualne kwestie dotyczące poszanowania prawa międzynarodowego i praw człowieka, szczególnie w kontekście zachowania integralności terytorialnej państw. Ambasador wyraził przekonanie, że do tej bardzo istotnej kwestii trzeba podchodzić w ten sam sposób za każdym razem, bez wyjątków. Pan Mularczyk, który w Sejmie zajmował się kwestią odszkodowań Niemiec za II Wojnę Śświatową, poinformował Pana Ambasadora o planie, aby ten temat poruszyć również w Radzie Europy, a także w innych organizacjach międzynarodowych.


Spotkanie Ambasadora Republiki Serbii z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego

Ambasador R. Serbii w Polsce Pan Nebojša Košutić spotkał się dzisiaj w Rzeszowie z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Panem Władysławem Ortylem, z którym rozmawiał o rozwoju współpracy dwustronnej, a szczególnie o wykorzystaniu środków z funduszy UE. Pan Marszałek jest aktywnym członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej, w którym intensywnie pracuje nad uchwaleniem Strategii Makroregionalnej dla Regionu Karpat.

Po spotkaniu, Pan Ambasador i Pan Marszałek spotkali się z delegacją AP Vojvodiny przebywającej w Rzeszowie w ramach projektu „Skuteczny samorząd – transfer wiedzy i dobrych praktyk z Województwa Podkarpackiego dla przedstawicieli administracji Autonomicznej Prowincji Wojwodina”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2022”. W spotkaniu tym uczestniczył Pan Rafał Wolski, Dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.


Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Serbii Nikoli Selakovicia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie raportu dot. działalności UNMIK

 

Szanowny Panie Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa,
Szanowni Państwo członkowie Rady Bezpieczeństwa,
Szanowna Pani Specjalny Przedstawicielu,

Mam zaszczyt ponownie przemawiać do tego zacnego grona ONZ i omawiać dzisiaj najnowszy raport Sekretarza Generalnego dot. działalności misji ONZ na terytorium naszej południowej prowincji, w Kosowie i Metochii.

Chciałbym podziękować Sekretarzowi Generalnemu i Specjalnemu Przedstawicielowi za przedstawienie raportu. Odnotowujemy wysiłki, jakie pani Ziadeh podejmuje wypełniając ten bardzo odpowiedzialny obowiązek, zwłaszcza mając na uwadze konieczność wszechstronnego przeglądu i złożoności sytuacji w terenie.

Korzystam również z okazji, aby podkreślić, że Republika Serbii wysoko ceni działalność misji UNMIK w Kosowie i Metochii, powołanej na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244. Opowiadamy się za jej dalszą działalnością w niezmienionym i niezmienionym zakresie i zasobach, zwłaszcza mając na uwadze, że Misja nie osiągnęła jeszcze głównego celu swojego mandatu – doprowadzenie do spokojnego i normalnego życia wszystkich obywateli naszej południowej prowincji.

Panie i Panowie,

Niestety ostatnie miesiące nie przyniosły większej stabilizacji w Kosowie i Metochii, a sytuacja w Prowincji jednak nie jest taka, jak to przedstawiono w raporcie. Jednostronne posunięcia Prisztiny nadal świadomie i systematycznie pogłębiają różnice etniczne, powodując dyskryminację ludności niealbańskiej. Według naszej wiedzy od początku tego roku odnotowano 105 ataków na tle etnicznym. Ponadto Prisztina aktywnie pracuje nad przeszkodami administracyjnymi i biurokratycznymi, podejmując działania, które nie zostały uzgodnione w trakcie dialogu dwóch stron, jako podstawowym mechanizmie w sprawie negocjacji i wypracowania rozwiązań między Belgradem a Prisztiną. Podejście Prisztiny jest pod wieloma względami problematyczne. Takie nieodpowiedzialne zachowanie Prisztiny świadomie sabotuje wysiłki nie tylko Belgradu, ale także UE i innych zaangażowanych stron społeczności międzynarodowej, z wyraźną intencją osiągnięcia dwóch celów – pierwszego, jakim jest uniknięcie realizacji przyjętych zobowiązań. Drugim, ostatecznym i znacznie bardziej alarmującym celem jest zastraszanie, marginalizacja i prześladowanie Serbów.

Serbowie wciąż są zastraszani na różne sposoby, zmuszani do opuszczenia swoich domów, wiosek i miast. Osoby przesiedlone są zniechęcane do powrotu do miejsca, w którym się urodziły i żyły. Tymczasowe instytucje systematycznie pracują nad usunięciem i wymazaniem jak najwięcej pozostałej różnorodności kulturowej i narodowej. Jednocześnie Prisztina świadomie podsyca napięcia międzyetniczne wszystkimi dostępnymi metodami. Uczestnictwo w uroczystościach religijnych wydaje się być przestępstwem w Kosowie i Metohii. Tak jest w przypadku Nikoli Nedeljkovicia, który został aresztowany za rzekome „podżeganie do nienawiści i nietolerancji etnicznej”, ale w rzeczywistości został uwięziony za udział w obchodach Dnia św. Wita (Vidovdan). Nikola został skazany na osiem miesięcy więzienia bez żadnych dowodów rzeczowych. Z drugiej strony, przypomnę, nawet do dziś nie ma ani jednego sprawcy, któremu wymierzono karę za ponad 1000 Serbów zabitych od 1999 roku. Przedstawiciele Prisztiny ignorują cierpienia, obrażają otwarte rany Serbów, którzy musieli opuścić swoje rodzinne domy, a podkreślam, że jest ich ponad 200 000. Takie postępowanie nie zmieniło się od 23 lat i jest całkowicie sprzeczne z demokratycznymi wartościami i zasadami, które prowizoryczne instytucje samorządowe często promują w swoich wypowiedziach. We wszystkich wcześniejszych wypowiedziach przed tym zacnym gronem Prisztina koncentrowała się na tym, co wydarzyło się w przeszłości nie wspominając o tym, co jest bolesną prawdą, jak żyją dzisiaj nie-Albańczycy w Kosowie i Metochii.

Dlatego uważam za konieczne podkreślenie, że prawdziwa wola polityczna zaangażowanych podmiotów międzynarodowych i Prisztiny jest konieczna, aby stworzyć warunki dla początku zakończenia dyskryminacji na gruncie narodowym i wspólnego życia w Prowincji.

Szanowni członkowie Rady Bezpieczeństwa, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na sztywne, problematyczne i skrajnie nieodpowiedzialne postępowanie drugiej strony negocjacyjnej w ramach dialogu. Realizując powyższe cele, Prisztina stosuje tzw. politykę wzajemności, przemyślaną, złośliwą strategię, która niestety nie została skonstruowana samodzielnie. Poprzez ciągłe naleganie na wzajemne uznanie, jako na centralny punkt dialogu, tak zwana polityka wzajemności pokazuje zasadniczą niechęć obecnych przywódców politycznych Prisztiny do znalezienia jakiegokolwiek rozwiązania kompromisowego. Przypomnę, że rozmowy Belgradu z Prisztiną nie rozpoczęły po ostatnich wyborach w Prisztinie, ale trwają już 11 lat, od rozpoczęcia dialogu technicznego (8.3.2011 roku). Dlatego uważamy za niedopuszczalne próby lekceważenia dotychczasowego formatu dialogu i unieważniania umów tylko dlatego, że nie podobają się one aktualnym czynnikom politycznym. Niedopuszczalnym jest, aby obecne okoliczności geopolityczne były wykorzystywane do wymazywania w prosty sposób tego, nad czym mozolnie pracowano od lat. Podkreślam, że Belgrad był instytucjonalnie zaangażowany w dialog od samego początku, podczas gdy zaangażowanie drugiej strony było zróżnicowane i nadal zmienia się w zależności od opcji politycznej, która jest u władzy.

Zaostrzonej retoryce politycznej i narracji obecnego kierownictwa tymczasowych instytucji samorządowych w Prisztinie towarzyszą konkretne działania destabilizujące. W okresie sprawozdawczym nakazano zmianę tablic rejestracyjnych tłumacząc to próbą rzekomej integracji ze społeczeństwem. Przypomnę jeszcze raz, że w dialogu między Belgradem a Prisztiną nie było porozumienia w sprawie podejmowania podobnych kroków. Wierzę, Panie i Panowie, że już dziś usłyszymy od przedstawiciela Prisztiny, że ich strona dopełniła wszelkich zobowiązań, ale decyzja o przerejestrowaniu tablic rejestracyjnych pokazuje, że Prisztina nie tylko nie wywiązuje się z tego, co zostało już uzgodnione, ale też unieważnia rezultaty dialogu wywołując nowy kryzys. Skutki takich przymusowo nałożonych środków najlepiej ilustruje fakt, że od momentu podjęcia decyzji zarejestrowano jednocyfrową liczbę przerejestrowanych pojazdów z serbskimi tablicami rejestracyjnymi, z czego tylko dwa przypadki to Serbowie z północy Kosowa i Metochia. To kolejny wskaźnik świadczący o tym, że Prisztina nie cieszy się pełnym poparciem, ale z drugiej strony nieustannie prowokuje naturalną reakcję ludności serbskiej, która nie może bez końca znosić samowolę władz w Prisztinie.

Wierzę, że nawet dzisiaj usłyszymy znaną już narrację przedstawicieli Prisztiny, którzy każdą reakcję Serbów w Kosowie i Metochii starają się przedstawić, jako działalność zorganizowaną przez Belgrad w rzekomych próbach destabilizacji. Takie twierdzenia po prostu mijają się z prawdą. Serbia ze swej strony nie może w żaden sposób powstrzymać rewolty obecnej wśród niealbańskiej ludności Kosowa i Metochii. Jest niezaprzeczalnym faktem, że protesty obywateli stanowią bunt przeciwko wieloletniej przemocy instytucjonalnej i pozbawieniu praw ludności niealbańskiej, której w tym przypadku odmawia się prawa do pokojowego korzystania z własności prywatnej nabytej w sposób legalny. Prisztina nie ustaje w próbach konfiskaty mienia, a jak wiadomo jednym z celów jest Serbska Cerkiew Prawosławna. Kwestionując zwrot mienia Monasterowi Dečani Prisztina, paradoksalnie, nie wykonuje orzeczeń własnego tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego.

Panie i Panowie,

Długo zastanawiałem się, jak najlepiej zilustrować prawdziwy obraz codziennego życia niealbańskiej ludności w Kosowie i Metochii. Wymienię tylko niektóre fakty. Również w ostatnim okresie sprawozdawczym odnotowano liczne incydenty na tle etnicznym, mowę nienawiści, zastraszanie, naruszenia prawa do rzetelnego procesu sądowego, zagrożenia prawa do swobodnego przemieszczania się i praw wyznaniowych, profanację cerkwi i grobów. Niedopuszczalne są również częste ataki na obiekty należące do Serbskiej Cerkwi Prawosławnej, a zwłaszcza upokarzający stosunek do serbskiego dziedzictwa kulturowego i duchowego w Kosowie i Metochii, w tym do czterech zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na księży i wspólnoty zakonne nakładane są liczne bariery administracyjne i techniczne utrudniające, a nawet uniemożliwiające im przetrwanie na dobrach cerkiewnych.

Jeśli chodzi o prawa obywatelskie, proszę sobie wyobrazić, że ktoś odbiera Państwu podstawowe prawa polityczne i obywatelskie do głosowania. Tego właśnie doświadczyli Serbowie w Prowincji wraz z częstym zastraszaniem i brutalnymi najazdami sił specjalnych ROSU, które są instrumentem realizacji celów Prisztiny pod pretekstem rzekomej walki z przestępczością. W grudniu ubiegłego roku prezydent gminy Štrpce Bratislav Nikolić został zatrzymany, jako podejrzany o zorganizowaną przestępczość i korupcję - wciąż bez aktu oskarżenia jest przetrzymywany w areszcie w Podujevie, Jedynym powodem jest wywarcie dodatkowej i ostatecznej presji na społeczność serbską mieszkającą w enklawie Štrpce.

Jak można to usprawiedliwić rzekomą walką z przestępczością, gdy siły specjalne są wykorzystywane do napadów w trakcie świąt lokalnych, na szkoły, do porywania kierowców karetek przewożących pojemniki z infuzją i lekarstwa? Jakie są motywy i jak można wytłumaczyć te działania? Spróbujcie tylko wyobrazić sobie i postawić się w sytuacji pani Dragicy Gašić, jedynej Serbki, która powróciła do Đakovicy. Wyobraźcie sobie, że nadal nie możecie kupować chleba ze względu na swoje pochodzenie i narodowość, ponieważ mieszkacie w gminie, którą miejscowi Albańczycy dumnie uważają za zakazaną dla nie-Albańczyków. Wyobraźcie sobie, że aż jedenaście albańskich organizacji pozarządowych  domaga się Państwa wydalenia, a także zakazu powrotu do tego miasta każdego nie-Albańczyka. Wtedy zrozumiecie Państwo, jakim jest poziom zastraszenia, z jakim borykają się powracający Serbowie. Zrozumiecie dlaczego odsetek powracających jest poniżej 2% i dlaczego nadal jest jednym z najniższych na świecie. Pozwolę sobie zadać pytanie - czy to cechy społeczeństwa, które przedstawia się światu, jako pełnowartościową demokrację i czynnik stabilności w regionie?

Mamy świadomość, że dialog ma szerszy wymiar i może wpłynąć na sytuację w całym regionie.
Znajduje to odzwierciedlenie w każdym oświadczeniu wygłaszanym przez serbskich urzędników, w tym prezydenta Republiki Serbii Aleksandara Vučicia. „Lepiej negocjować przez sto lat niż walczyć jeden dzień”, to słowa naszego Prezydenta, które najlepiej opisują prowadzoną przez serbskie przywództwo politykę pokoju, pojednania i współpracy regionalnej, której przyświeca wizja budowania wspólnej i dostatniej przyszłości Bałkanów.

Wierzę, że obowiązkiem dzisiejszych przywódców jest stworzenie jasnej wspólnej wizji dla przyszłych pokoleń. Taką wizję pokazali przywódcy Belgradu, Skopje i Tirany, tworząc inicjatywę Otwarte Bałkany, inicjatywę regionu na rzecz regionu, która już przynosi konkretne rezultaty. Serbia kilkakrotnie zwracała się do Prisztiny, zapraszając ją do przyłączenia się do tej inicjatywy. Liczyliśmy na świadomość znaczenia więzi gospodarczych i postępu dla dobra obywateli całych Bałkanów.

Panie i Panowie,

Kategorycznie odrzucamy argumentację Prisztiny dotyczącą rzekomej niekonstytucyjności utworzenia Wspólnoty Gmin Serbskich. Oczywistym jest, że stosunek Prisztiny do tego obowiązku odzwierciedla jej stosunek do narodu serbskiego w Prowincji i zarazem wskazuje, że Prisztina sprzeciwia się organizowaniu Serbów w społeczność etniczną, a tym samym korzystaniu z ich praw zbiorowych. Celem tego podejścia, jako preferowanego modelu, jest środowisko bez Serbów takie, jak w Prisztinie, Đakovicy czy Peć, lub w podobnych miejscowościach Prowincji. Dla nas niedopuszczalnym jest to, że Prisztina odmawia wypełnienia swoich zobowiązań i dyskusji o utworzeniu Wspólnoty Gmin Serbskich przez aż 3470 dni, ale zapewniam, że bez względu na ten fakt, Serbia nie zrezygnuje z wysiłków znalezienia kompromisowego rozwiązania istniejącej sytuacji.

Przypomnę, że przedstawiciele Prisztiny, choć często powtarzają w swoich wypowiedziach, że sprawa tzw. Kosowa jest faktem dokonanym, od 14 lat nadal nie są uznawani przez większość państw członkowskich ONZ. Jeżeli tak zwana niepodległość Kosowa jest rzeczywistością, to dlaczego prowadzimy dialog? A dlaczego Belgrad stoi w obliczu rosnącej presji, jeśli chodzi o potrzebę wzajemnego uznawania? To, czego obecne przywództwo polityczne Prisztiny nie chce zaakceptować to fakt, że Belgrad nie może zostać pominięty w poszukiwaniu ostatecznego rozwiązania. To samo dotyczy także coraz częstszych sygnałów o zbliżającym się członkostwie Prisztiny w organizacjach międzynarodowych. Czy te posunięcia pomogą stworzyć niezbędną atmosferę do dialogu? Czy w ten sposób nagradzamy destrukcyjne zachowanie Prisztiny i odmowę dialogu? Uważamy, że próby wstąpienia tzw. Kosowa do organizacji międzynarodowych są aktem niedopuszczalnym i Serbia będzie zdecydowanie temu przeciwdziałać.

Podczas ostatniej sesji w kwietniu tego roku mogliśmy usłyszeć apele niektórych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ o zredukowanie, a nawet rozwiązanie UNMIK z wyjaśnieniem, że Prisztina ma swoje własne funkcjonujące instytucje. Jednak przedstawione przeze mnie okoliczności i sytuacja w terenie przypominają nam raz jeszcze, że obecność międzynarodowa w naszej południowej prowincji jest nadal konieczna. W związku z tym, wspieramy wysiłki podejmowane przez UNMIK, KFOR, EULEX i OMIK w ramach ich mandatów. Serbska oraz inna niealbańska ludność w Kosowie i Metochii darzy wielkim zaufaniem obecność międzynarodową i uważa ją gwarantem bezpieczeństwa, co dodatkowo potwierdza, że misje międzynarodowe muszą pozostać zaangażowane w niezmienionym i niezmienionym zakresie i zasobach zgodnie z Rezolucja 1244 RB ONZ.

Podsumowując,

Chciałbym zwrócić uwagę, że w ostatnim czasie na wszystkich forach międzynarodowych wciąż słyszymy apele o poszanowanie zasad ONZ. Popieramy integralność terytorialną wszystkich państw członkowskich ONZ. Ale, jak to jest w przypadku Serbii? Chciałbym zapytać szanownych członków tego zacnego grona, czy konieczność realizacji zasad Karty Narodów Zjednoczonych dotyczy tylko niektórych, czy wszystkich jej członków? Jako państwo, które konsekwentnie szanuje prawo międzynarodowe i nadal ponosi konsekwencje jego łamania uważamy, że Karta Narodów Zjednoczonych i prawo międzynarodowe, w tym integralność terytorialna i suwerenność państw, powinny być szanowane przez wszystkich i stosowane konsekwentnie w przypadku każdego państwa członkowskiego ONZ. Przypomnę Państwu, że właśnie RB ONZ ponad dwie dekady temu przyjęła Rezolucję 1244, którą potwierdzono integralność terytorialną Serbii. Fakt ten nie przeszkodził niektórym państwom uznać tzw. Kosowo i tym samym złamać zasady ONZ, ale także przyjętej przez nie Rezolucji, dostosowując prawo międzynarodowe do swoich interesów i celów. Właśnie z tego powodu coraz częstsze przywoływanie przypadku „Kosowa” wskazuje, że precedens ten otworzył Puszkę Pandory, ponieważ siła każdej zasady polega na jej pełnym i uniwersalnym zastosowaniu i bezwarunkowym przestrzeganiu.

Proszę zauważyć, że w moim oświadczeniu zadałem wiele pytań i wyraziłem nadzieję, że dzisiaj usłyszymy od Państwa, szanowani członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ i przedstawiciele Prisztiny, odpowiedzi na przynajmniej niektóre z nich, bo mieszkańcy Kosowa i Metochii, bez względu na narodowość, czy to Serbowie, czy Albańczycy, zasługują na to.

Wszyscy mieszkańcy Kosowa i Metochii mają pełne prawo oczekiwać na poprawę atmosfery i zmniejszenia napięć na tle etnicznym, co jest warunkiem normalnego życia. Do takiego kroku potrzebna jest konstruktywność, której nie brakuje po stronie serbskiej, ale zarazem autentyczne wsparcie czynników międzynarodowych. Podkreślam, że Serbia zawsze była i pozostaje głęboko zaangażowana w znalezienie trwałego rozwiązania za pomocą środków pokojowych, w imię pokoju, stabilności i wspólnej przyszłości.

Dziękuję.


24 września 2022 r. Selaković: Intensywna działalność dyplomatyczna w Nowym Jorku, afirmacja naszej polityki

Minister spraw zagranicznych Nikola Selaković powiedział, że delegacja Serbii zakończyła bardzo intensywną działalność dyplomatyczną w Nowym Jorku w ramach 77. Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że odbył łącznie 100 spotkań na marginesie tej sesji oraz że podpisano 12 umów, protokołów i memorandów z przedstawicielami państw, z którymi miał okazję się spotkać.

Minister Selaković stwierdził, że Zgromadzenie Ogólne ONZ było okazją do odbycia serii spotkań na marginesie tej sesji z kolegami ministrami spraw zagranicznych z wielu krajów świata oraz z przedstawicielami zarówno USA, tj. ich Kongresu, jak i z przedstawicielami Amerykańsko-Żydowskiego Komitetu, Sojuszu Cywilizacji, ale także Światowego Forum Ekonomicznego.

„Gdy mówimy o wynikach tegorocznego Zgromadzenia Ogólnego ONZ i spotkań na marginesie, mogę z dumą powiedzieć, że w sumie odbyło się 100 spotkań, z czego 95 z ministrami spraw zagranicznych i pięć z przedstawicielami Amerykańsko-Żydowskiego Komitetu, Sojuszu Cywilizacji i Światowego Forum Ekonomicznego” – stwierdził szef serbskiej dyplomacji.

Minister Selaković podkreślił, że była to doskonała okazja do afirmacji naszej polityki, a koledzy ministrowie spraw zagranicznych z różnych krajów byli pod wrażeniem po wyjątkowym przemówieniu prezydenta Aleksandara Vučicia podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

„Byli pod wrażeniem właśnie tego przemówienia, które potwierdziło konsekwentne poszanowanie prawa międzynarodowego, poszanowanie roli ONZ oraz poszanowanie obowiązujących rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ przez Serbię, która nie jest dużym krajem pod względem geograficznym i pod względem liczby ludności, ale jest krajem, który mocno wierzy, że przywiązanie małych i średnich krajów do prawa międzynarodowego jest najsilniejszym sojusznikiem w naszej walce o ochronę naszych najważniejszych interesów państwowych i narodowych” – podkreślił minister Selaković.

Jak poinformował, odbył wyjątkowe rozmowy, zarówno z przedstawicielami państw, które uznały jednostronnie ogłoszoną niepodległość Kosowa, jak i z tymi, które tego nie uczyniły i po raz kolejny potwierdziły swoje poparcie i zaangażowanie w ochronę najważniejszej zasady nienaruszalności integralności terytorialnej i suwerenności uznanych na arenie międzynarodowej państw członkowskich ONZ.

„Rok ten był bardzo trudny dla ONZ. Multilateralizm przeżywa swego rodzaju kryzys, a dla Serbii niezwykle ważne jest, aby multilateralizm powrócił na scenę, aby wzmocniona rola ONZ powróciła na scenę i aby nasza walka o ochronę naszych państwowych i narodowych interesów w Kosowie i Metochii, a właśnie w świetle walki o poszanowanie stosowania prawa międzynarodowego, właściwych decyzji ONZ, takich jak Rezolucja 1244, pozostają tym, czym będziemy się zajmować oraz to, o co Serbia będzie walczyć. Właśnie to potwierdzenie roli ONZ jest czymś, co gwarantuje większy sukces w tej walce” – powiedział minister Selaković.

Szef serbskiej dyplomacji zwrócił uwagę, że spotkania na marginesie Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ były doskonałą okazją do zawarcia szeregu porozumień, protokołów i memorandów z przedstawicielami krajów, z którymi miał okazję się spotkać.

„Zawarliśmy w sumie 12 umów, memorandów i protokołów, a dziś zakończyliśmy tę bardzo intensywną działalność dyplomatyczną podpisując z Senegalem Umowę o zniesieniu wiz na paszporty służbowe i dyplomatycznych”, podsumował minister Selaković.

Źródło/zdjęcie: www.mfa.gov.rs

 


22 września 2022 r. Przemówienie prezydenta Republiki Serbii Aleksandra Vučicia podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Szanowny Przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego,
Szanowny Sekretarzu Generalny,
Ekscelencje,
Panie i Panowie,

To dla mnie wielki zaszczyt zwracać się do Państwa w imieniu Republiki Serbii.

Ze względu na ograniczony czas proszę pozwolić mi pominąć ciężar formalności, grzecznościowych słów, pozdrowień skierowanych do obecnych lub nieobecnych na tej sali, a zamiast tego mówić wprost o istocie, z powodu której tu zebraliśmy się.

Tyle razy byłem tu. Powaga chwili obecnej zobowiązuje mnie do podzielenia się z wami trudnymi, ale prawdziwymi słowami. Wszystko, co tu dzisiaj robimy wydaje się być, co najmniej, bezsilne i niejasne. Nasze słowa są odbijają się pustym echem w obliczu rzeczywistości, przed którą stoimy. A rzeczywistość jest taka, że ​​nikt tutaj nikogo nie słucha, nikt nie dąży do prawdziwych porozumień i rozwiązywania problemów, a prawie wszyscy dbają tylko o własne interesy, łamiąc często po drodze podstawowe zasady prawa międzynarodowego; rzucając pod nogi Kartę Narodów Zjednoczonych i inne dokumenty, na których opiera się ta organizacja. Nie jest to wina ani Antonio Guterresa, ani kogokolwiek z ONZ, lecz mocarstw, które nie dbają o nic innego, jak o realizację własnych celów politycznych, gospodarczych i niestety militarnych.

Jesteśmy świadkami, że epoka, w której żyjemy, charakteryzuje się złożonością globalnej sytuacji geopolitycznej. Nasza debata generalna toczy się w kategoriach naruszonego pokoju na świecie, w stopniu niespotykanym od czasów II Wojny Światowej i od czasu powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Globalne wyzwania, przed którymi stoimy, mogą radykalnie zmienić architekturę bezpieczeństwa międzynarodowego i są zagrożeniem dla ustalonego międzynarodowego porządku prawnego. Tak złożone czasy wymagają wiele mądrości i jedności, ażebyśmy zachowali pokój, jako bez wątpienia najważniejsze dziedzictwo wplecione w same fundamenty Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Dlatego chciałbym jasno i precyzyjnie omówić przed Państwem pięć kluczowych wyzwań, przed którymi stoimy dzisiaj:

1. Powrót do pokoju i zachowanie globalnej stabilności;

2. Zachowanie integralności terytorialnej i suwerenności państw uznanych międzynarodowo, członków tej Organizacji, jako naczelnej zasady międzynarodowego prawa publicznego i stosunków między krajami;

3. Bezpieczeństwo energetyczne w warunkach globalnego kryzysu;

4 Bezpieczeństwo finansowe krajów ubogich i rozwijających się;

5. Zaopatrzenie w żywność w warunkach przez wojnę przerwanych globalnych łańcuchów dostaw.

Punkt 1: Obecne warunki globalne coraz częściej ostrzegają nas, że zasada pokojowego rozwiązywania sporów nie ma alternatywy. Zasada ta jest ważniejsza dziś niż kiedykolwiek i najlepiej opisuje ją preambuła Karty Narodów Zjednoczonych, która wzywa nas, abyśmy byli tolerancyjni i żyli razem w pokoju, jako dobrzy sąsiedzi”. Odmowa użycia siły i pokojowe rozwiązywanie sporów to filary światowej stabilności, ale muszą im towarzyszyć takie zasady, jak nieselektywne przestrzeganie Karty Narodów Zjednoczonych, stosowanie obowiązujących rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz podstawowych zasad obowiązującego międzynarodowego prawa publicznego.

Punkt 2: Zachowanie integralności terytorialnej i suwerenności państw uznanych międzynarodowo, członków tej Organizacji;

Serbia popiera integralność terytorialną wszystkich państw członkowskich ONZ, w tym oczywiście integralność terytorialną Ukrainy. W ten sposób zachowywaliśmy się odpowiedzialnie i poważnie w tej renomowanej instytucji. Od wielu prelegentów mogliśmy usłyszeć o agresji i naruszeniu integralności terytorialnej Ukrainy. Wielu twierdzi, że był to pierwszy konflikt na terytorium Europy od II Wojny Światowej. Jednak ciągle niewypowiadaną prawdą jest, że ​​już naruszona została integralność terytorialna państwa europejskiego, a właściwie Serbii, choć nie zaatakowała ona żadnego innego suwerennego państwa. Domagamy się jasnej odpowiedzi na pytanie, które od lat zadaję moim współrozmówcom, przywódcom wielu państw – jaka jest różnica między suwerennością i integralnością terytorialną Ukrainy a suwerennością i integralnością terytorialną Serbii, która została rażąco naruszona, czemu wielu z was zapewnia międzynarodowe uznanie i legitymację? Nikt nigdy nie udzielił mi racjonalnej odpowiedzi na to pytanie.

Przypomnę – Serbia nigdy nie postawiła stopy na czyimś terytorium, ani nie zagroziła integralności terytorialnej któregokolwiek suwerennego państwa, aby ktokolwiek mógł interweniować lub przeprowadzać agresję przeciwko niej, tak jak to zrobiono przeciwko w 1999 roku. Niemniej jednak nie powstrzymało to dziewiętnastu najbogatszych krajów NATO przed atakiem na suwerenne państwo bez decyzji Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podpisanie porozumienia z NATO – po zakończeniu konfliktu zbrojnego – którego postanowienia przewidywały uchwalenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244, która potwierdziła i gwarantowała częściową suwerenność oraz pełną integralność terytorialną Serbii, nie przeszkodziły wielu państwom zachodnim w jednostronnym uznaniu niepodległości  tzw. Kosowa i ponownego naruszenia integralności terytorialnej naszego kraju oraz naruszenia Karty Narodów Zjednoczonych i rezolucji ONZ nr 1244.

Właśnie z powodu takiego doświadczenia, przez które Serbia przechodziła i wciąż przechodzi, jestem przekonany, iż mam pełne prawo zacytować w tym miejscu słowa wielkiego Martina Luthera Kinga: „Niesprawiedliwość gdziekolwiek jest zagrożeniem dla sprawiedliwości wszędzie”. Te słowa zostały, jako przypomnienie, ale też ostrzeżenie dla nas wszystkich.

Niezależnie od tego, że nadal odczuwamy skutki rażącego łamania podstawowych zasad międzynarodowego prawa publicznego, nie rezygnujemy z fundamentalnych zasad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Będziemy opowiadać się za konsekwentnym przestrzeganiem zasady nienaruszalności granic, poszanowania suwerenności i integralności wszystkich pozostałych państw członkowskich ONZ. Pomimo takiego naszego stanowiska, wielu na tej sali ma problemy z poszanowaniem integralności terytorialnej Serbii. Zastanawiacie się dlaczego? Ponieważ mają moc w swoich rękach, a w ich oczach jesteśmy mali i słabi. Jak jednak słyszeliście i widzicie, nawet w tym miejscu mamy siłę, by mówić prawdę.

Wasze Ekscelencje,

Szczególną wdzięczność zawdzięczamy wszystkim tym państwom członkowskim ONZ – a obecnie stanowią one większość w tym Zgromadzeniu, które popierają integralność terytorialną Republiki Serbii, szczególnie na obszarze i na terytorium Kosowa i Metochii. Dodatkowo dodającym otuchy jest fakt, że liczba krajów popierających stanowisko Serbii wzrosła w okresie między dwoma sesjami, co jest tendencją, która musi się utrzymać, ponieważ niezwykle ważnym jest, abyśmy pozostali wierni podstawowym zasadom zawartym w Karcie Narodów Zjednoczonych, takim jak zasada nienaruszalność granic.

Republika Serbii i ja, jako jej prezydent bardzo cierpliwie i z dużo dobrej woli poszukujemy kompromisu w sprawie Kosowa i Metoshii pod auspicjami Unii Europejskiej i w ramach dialogu Belgrad-Prisztina. To trudny proces, trwa już kilkanaście lat, ale nie widzimy dla niego alternatywy. Lepiej negocjować przez sto lat, niż prowadzić wojnę przez jeden dzień. Mam nadzieję, że uda nam się znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron, oparte na kompromisie, ponieważ jest to absolutnie jedyny sposób na osiągnięcie naszego celu, jakim jest długotrwały pokój, jako warunek dostatniego życia Serbów i Albańczyków, jaki całego regionu. Wyczerpaliśmy wszystkie inne opcje, a mówiąc przynajmniej w imieniu Serbii, nawet we śnie nie przychodzą nam pomysły o powrocie na ścieżki konfliktów i rozlewu krwi. Region Bałkanów nie mógłby znieść kolejnego konfliktu. Liczę na dobrą wolę i zrozumienie ze strony naszych partnerów międzynarodowych, bo oni dobrze wiedzą, że niektóre wcześniejsze decyzje ich rządów były złe i nie działały na rzecz przyszłości naszego regionu i pokoju na świecie. Belgrad prowadzi ten proces w bardzo złożonych okolicznościach z elementami wojny hybrydowej i brudnej kampanii części społeczności międzynarodowej przeciwko naszemu krajowi, na różnych płaszczyznach. Wystarczy przypomnieć cytaty i tytuły ze światowych mediów, według których Serbia zaatakuje swoich sąsiadów i jest Serbia zagrożeniem dla stabilności regionalnej. Oczywiście to się nigdy nie wydarzyło i było tylko jednym z wielu kłamstw przeciwko Republice Serbii. Serbię przedstawiano, jako potencjalny czynnik destabilizujący w regionie, byleby tylko nie mówiła prawdy: że zasada nienaruszalności granic musi w równym stopniu obowiązywać wszystkich. Serbia była i będzie czynnikiem stabilizacji w całym regionie. Serbia, pomimo wielu nieprawd i fałszerstw, popiera układ pokojowy z Dayton, integralność terytorialną Bośni i Hercegowiny oraz integralność Republiki Serbskiej w ramach Bośni i Hercegowinie.

Z drugiej strony jesteśmy przekonani, że narody Bałkanów mają zdolność kontynuowania życia w przyszłości jako przyjaciele i partnerzy o wspólnej wizji członkostwa w zjednoczonej Europie. Dobrze o tym wiem, ponieważ pokonaliśmy już wiele barier, które od lat stały między naszymi narodami i które kosztowały nas tysiące istnień ludzkich i zmarnowanej przyszłości. Na przykład, Serbię i Albanię łączą dziś w przestrzeni Półwyspu Bałkańskiego najbliższe i najbardziej przyjazne stosunki w całej kilkusetletniej wspólnej historii.

Wymagało to jedynie jasnych i pragmatycznych dyskusji o naszej przyszłości, a nie o przeszłości. Rozmów o tym, jak rozwiązywać problemy trapiące naszych ludzi, nasze firmy, pracowników, studentów i przedsiębiorców. Dużo dyskutowaliśmy i sami doszliśmy do wielu rozwiązań, które już zniosły między nami bariery, istniejące bez żadnego racjonalnego powodu. Przede wszystkim w gospodarce, handlu, przepływie ludzi i kapitału. Serbia, Albania i Macedonia Północna od trzech lat realizują Inicjatywę „Otwarte Bałkany”, która ma jasną wizję - otwarcia regionu dla ludzi, towarów, usług, kapitału i firm, w celu stworzenia przestrzeni, która byłaby trwale wyzwolona od napięć i konfliktów. Oprócz niewątpliwej wspólnej korzyści ekonomicznej, jaką przynosi ta inicjatywa, ma ona szerszy wymiar, przede wszystkim w łączeniu ludzi odmiennych kultur i promowaniu różnorodności, która wszelkimi sposobami przyczynia się do ogólnego rozwoju społeczeństwa w tej części Europy. W ten sposób Serbia faktycznie nadal przyczynia się do pokoju, stabilności i procesu pojednania w regionie, co z pewnością wnosi znaczący wkład w bezpieczeństwie na poziomie globalnym.

Znaleźliśmy inspirację w słowach jednego z największych dyplomatów w historii i wielkiego sekretarza generalnego ONZ Daga Hammarskjolda, że ​​ta Organizacja „nie została stworzona, aby zabrać ludzkość do raju, ale raczej, aby uratować ludzkość od piekła”.

Panie i Panowie,

W momencie, gdy okiełznaliśmy globalną pandemię znaleźliśmy się przed nowymi, bezprecedensowymi wyzwaniami tego stulecia. Podczas gdy, jako ludzie stawiamy krok po kroku w przyspieszonym rozwoju technologicznym, przed nami pojawiają się problemy egzystencjalne, takie jak bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo finansowe krajów rozwijających się, ale także zakłócenia w łańcuchach dostaw podstawowych produktów spożywczych. Solidarność, która była niezbędna w walce z pandemią, jest dziś o wiele bardziej potrzebna, gdy zagrożone są podstawowe potrzeby ludzi w zakresie żywności i energii.

Republika Serbii traktuje swoje bezpieczeństwo energetyczne, jako nieodłączną część bezpieczeństwa narodowego i jako kluczowy warunek dalszego rozwoju gospodarczego i postępu naszego kraju. Dążymy do zapewnienia ciągłości dostaw energii, ale podzielamy troskę o aktualne wyzwania geopolityczne, które podważają stabilność energetyczną na świecie i w Europie. Pozostajemy zaangażowani w poszukiwaniu rozwiązań, które mogą mieć transformacyjną siłę w próbach osiągnięcia regionalnego i europejskiego bezpieczeństwa energetycznego. Chciałbym podkreślić, że Republice Serbii udało się zachować ciągłość dostaw energii podczas trwającego kryzysu. Niemniej jednak jesteśmy żywotnie zainteresowani dywersyfikacją źródeł dostaw, dodatkowymi inwestycjami w infrastrukturę energetyczną, ale także szybszym i bardziej efektywnym rozwojem mocy opartych na OZE.

To właśnie w ONZ nazwaliśmy trwającą dekadę „dekadą bardziej zrównoważonej i prężnej przyszłości, działań i transformacji”. Tak musi pozostać, ale w nieco szybszym tempie. Nierówny rozwój, ale także zagrożenia finansowe w krajach rozwijających się powodują powstanie dodatkowych warstw społecznych i nieuchronnie przynoszą nowe antagonizmy. Zrównoważony rozwój nie może być ani ograniczany, ani warunkowany geograficznie, czy politycznie, lecz musi być zapewniony wszystkim ludziom bez względu na przynależność etniczną, rasową, kulturową czy religijną.

Przed nami kolejne, bardzo ważne wyzwanie, któremu musimy wspólnie sprostać, a jest nim znalezienie najskuteczniejszego sposobu na uniknięcie skutków obecnego kryzysu międzynarodowego, który ma wpływ na globalne bezpieczeństwo dostaw żywności. Wydarzenia są bardzo niepokojące, a rzeczywistość jest taka, że ​​wszyscy, bez wyjątku, są nimi dotknięci. Dodatkowym problemem stały się rosnące ceny żywności i jej dostępność. Zadaniem dla nas wszystkich jest znalezienie sprawnych i wydajnych rozwiązań, które nikogo nie pozostawią w tyle. To do nas – państw – jako najważniejszych podmiotów międzynarodowych należy zaangażowanie się indywidualnie w koordynację działań, przede wszystkim poprzez przyczynianie się do realizacji tego szlachetnego zadania na poziomie narodowym, aby zachować to, co najcenniejsze – życie ludzkie i jego godność.

Temat tegorocznej Debaty Generalnej ostrzega nas przed drogocenną chwilą i powiązaniem wyzwań istniejących na planie międzynarodowym. Kryzysy, przed którymi stoimy, przypominają nam o znaczeniu otwartej komunikacji. Nie trzeba wiele mądrości, aby dojść do wniosku, że wyzwania mogą być skutecznie pokonane tylko wtedy, gdy ich przyczyny są odpowiednio przestrzegane. Serbia uważa, że ​​koniecznym jest, aby obecne wyzwania w żaden sposób nie pogłębiały światowych podziałów oraz że oczywista i celowa polaryzacja na poziomie globalnym powinna ustąpić miejsce zasadom multilateralizmu.

Chciałbym podkreślić, że Republika Serbii bierze udział we wspólnych wysiłkach na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i realizacji Agendy 2030. Serbia podziela wizję Sekretarza Generalnego dotyczącą przyszłości globalnej współpracy w sposób przewidziany w „Naszym wspólnym programie” i zdecydowanie wspiera inkluzywny, połączony i skuteczny multilateralizm jako najlepsze narzędzie do odpowiedzi na najpilniejsze wyzwania dla ludzkości.

Panie i Panowie,

Multilateralizm, wspólne działania i wspólna odpowiedzialność to niezastąpione elementy naszych dotychczasowych dyskusji, ale chciałbym podkreślić, że punktem wyjścia dla każdego takiego konstruktywnego zaangażowania jest solidarność.

Na koniec chciałbym powtórzyć, że Republika Serbii nadal będzie wiarygodnym partnerem w realizacji wspólnych celów określonych w ramach ONZ mocno wierząc, że jest to najlepsza droga do tworzenia lepszego świata dla nas i dla przyszłych pokoleń. Ale nie wolno nam zapominać, że Narody Zjednoczone są tak silne na tyle, na ile respektujemy wspólnie ujednolicone decyzje i dokumenty tej Organizacji.

Jeszcze raz przytoczę coś, co do tej pory słyszeliśmy dwadzieścia trzy razy. To zdanie: „Jedynym standardem, którego musimy przestrzegać, jest Karta Narodów Zjednoczonych”. Tak usłyszeliśmy od wszystkich. Ale kiedy przejdziemy do przypadku Republiki Serbii, zobaczyliśmy, że siedemnaście z dwudziestu trzech krajów, których przedstawiciele mówili o Karcie Narodów Zjednoczonych i rezolucjach ONZ, naruszyło międzynarodowe prawo publiczne i nie przestrzegało zasad stworzonych i ustanowionych przez ONZ. Mam nadzieję, że uda nam się przezwyciężyć wszystkie te trudności i zrównać zasady i procedury dla wszystkich na świecie. W przeciwnym razie nie widzę światła na końcu tunelu.

Dziękuję za uwagę. Niech żyje Serbia!


Belgrad, 12 lipca 2022 r. Długoletnie konstruktywne partnerstwo Serbii i OBWE

Premier Republiki Serbii Pani Ana Brnabić rozmawiała dziś z Przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Ministrem Spraw Zagranicznych Polski Panem Zbigniewem Rau o współpracy z tą organizacją europejską, o stosunkach dwustronnych, jak również o integracji europejskiej Serbii.

Pani Brnabić podkreśliła wagę, jaką Serbia przywiązuje do OBWE i do roli tej organizacji w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, jednocześnie chwaląc pracę misji w terenie.

Pochwaliła ona przede wszystkim działalność Misji OBWE w Serbii, z którą od początku mamy wyjątkową współpracę i która wnosi istotny wkład do procesu implementacji reform w naszym kraju.

Jeśli chodzi o reformy w obszarze praworządności Pani Premier powiedziała, że Rząd Serbii jest zaangażowany w prace nad poprawą ogólnego stanu w obszarze mediów, a OBWE jest w tej sprawie niezwykle ważnym partnerem.

Według niej, organizacja ta stanowi pomost współpracy między Rządem, z jednej strony, a mediami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z drugiej.

Pani Premier podkreśliła, że jednym z kluczowych priorytetów przyszłego rządu będą działania w obszarze praworządności, a przede wszystkim reforma sądownictwa i mediów.

Przewodniczący OBWE zwrócił szczególną uwagę na jakość rozwiązań prawnych dot. ochrony i promocji praw mniejszości narodowych w Serbii oraz wyraził gotowość do dalszej współpracy z naszym krajem w tej sprawie.

Mówiąc o stosunkach między dwoma krajami Pani Brnabić zaznaczyła, że ​​są one tradycyjnie przyjazne i wyraziła wdzięczność szefowi dyplomacji polskiej za wsparcie, jakie udziela Serbii oraz Bałkanom Zachodnim na drodze europejskiej.

Pani Premier podziękowała również Ministrowi Spraw Zagranicznych Polski za wysiłki na rzecz budowania dobrych stosunków między dwoma krajami oraz za wieloletnie konstruktywne partnerstwo OBWE i Serbii.

Źródło/Foto: www.srbija.gov.rs


12 lipca 2022 r. Selaković: Serbia jest za wzmacnianiem zasobów OBWE

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković spotkał się dziś z Ministrem Spraw Zagranicznych Polski oraz Przewodniczącym OBWE Panem Zbigniewem Rau.


Pan Minister Selaković powiedział po spotkaniu, że Serbia jest zdeterminowana w dalszym ciągu wzmacniać tradycyjnie przyjazne relacje z Polską, które opierają się na współpracy w wielu dziedzinach.


Odnosząc się do faktu, że Pan Minister Rau pełni obecnie również funkcję Przewodniczącego OBWE Selaković podkreślił, że w rozmowie powtórzył stanowisko Serbii, iż OBWE jest jednym z najważniejszych układów bezpieczeństwa, zwłaszcza w obecnych uwarunkowaniach geopolitycznych. W tym sensie Pan Minister stwierdził, że OBWE jest jedynym formą dialogu w najważniejszych kwestiach z zakresu bezpieczeństwa europejskiego.


„Podkreśliłem, że Serbia jest za wzmacnianiem zasobów OBWE, a szczególnie zwróciłem uwagę na wagę, jaką przywiązujemy do misji OBWE w terenie”, powiedział Pan Minister Selaković.

Szef dyplomacji serbskiej zwrócił uwagę na specyfikę faktu, że na naszym terytorium działają dwie misje, jedna z siedzibą w Belgradzie, druga w Prisztinie.


„Rząd Serbii i Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspierają pracę Misji w Kosowie i Metochii, jako najbardziej widocznej obecności w Prisztinie pod względem neutralnego podejścia do statusu tej prowincji, której działalność opiera się na Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244”, powiedział Pan Minister dodając, że Misja w Kosowie i Metohiji musi zachować neutralne podejście do statusu.


Selaković powiedział, że przywiązujemy dużą wagę do działań Misji OBWE w Kosowie i Metochii, zwłaszcza tych zajmujących się prawami społeczności niealbańskich, osób wewnętrznie rozsiedlonych oraz kwestii osób powracających.


Jeśli chodzi o stosunki dwustronne między Serbią i Polską, Pan Minister Selaković stwierdził, że w czasie rozmowy z Panem Ministrem Rau szczególną uwagę poświęcono współpracy gospodarczej podkreślając, że w ubiegłym roku wyniosła ona miliard i 693 mln euro, a naszym celem jest przekroczenie dwóch miliardów.


W tym celu Pan Minister powiedział, że zaproponował Panu Ministrowi Rau zorganizowanie do końca roku forum biznesowego, które dodatkowo przyczyni się do wzmocnienia stosunków gospodarczych.


„Podziękowałem też Panu Ministrowi Rau, że jako jeden z ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej od samego początku wspierał inicjatywę Otwarte Bałkany”, powiedział Pan Minister Selaković. Szef dyplomacji serbskiej zaznaczył, że na spotkaniu po raz kolejny powtórzył nasze stanowisko w sprawie wojny na Ukrainie, nasze poparcie dla podstawowych zasad międzynarodowego prawa publicznego - nienaruszalności integralności terytorialnej i suwerenności wszystkich państw członkowskich ONZ, a tym samym poparcie dla integralności terytorialnej Ukrainy.


Selaković powiedział, że dyskutowano także o naszej pozycji w ramach organizacji międzynarodowych, jak również o stanowisku Serbii, w tym o nienakładaniu sankcji na Rosję podkreślając, że powtórzył fakt, iż Serbia kieruje się w tych decyzjach wyłącznie ochroną swoich kluczowych interesów narodowych i państwowych.


Minister Spraw Zagranicznych Polski stwierdził w oświadczeniu skierowanym do dziennikarzy, że OBWE docenia wysiłki Serbii na rzecz zachowania stabilności i bezpieczeństwa oraz dalszego wzmacniania jej instytucji demokratycznych podkreślając zarazem, że Serbia jest aktywnym i zaufanym partnerem OBWE.


„Bardzo się cieszę, że jesteśmy zgodni w kwestii poszanowania podstawowych wartości: demokratyzacji, współpracy w zakresie bezpieczeństwa, wolności mediów i praworządności, a także promowania praw człowieka”. Misja OBWE w Serbii jest gotowa nadal wspierać władze Serbii we wszystkich dziedzinach”, podkreślił Rau.


Stwierdził on, że dziś spotkał się także z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, które, jak powiedział, wraz z mediami i środowiskiem akademickim jest kluczowym dla funkcjonowania każdej demokracji.


Przemawiając w imieniu szefa polskiej dyplomacji, pan Minister Rau wyraził zadowolenie ze zwiększonej dynamiki w stosunkach dwustronnych z Serbią oraz zapowiedział otwarcie w tym roku Polskiego Instytutu Kultury i Polskiego Biura Handlowego w Belgradzie.


Jak podsumował, Polska nadal wspiera proces integracji europejskiej Serbii i pozostaje mocno zaangażowana w partnerstwo między naszymi dwoma krajami.


Źródło/Foto: www.mfa.gov.rs


12.7.2022. Składanie Listów Uwierzytelniających Ambasadora Republiki Serbii w Rzeczypospolitej Polskiej Nebojšy Košuticia na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Nowo mianowany Ambasador Republiki Serbii w Rzeczypospolitej Polskiej Nebojša Košutić złożył dzisiaj Listy Uwierzytelniające na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Po odegraniu hymnów w Pałacu Belwederskim w Warszawie miała miejsce ceremonia, podczas której Ambasador Nebojša Košutić wręczył Listy Uwierzytelniające, po czym rozmawiał z Prezydentem Andrzejem Dudą o stosunkach serbsko-polskich i o perspektywie przyszłej współpracy dwóch tradycyjnie przyjaznych krajów. 


12.07.2022. Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Republiki Serbii Aleksandar Vučić spotkał się Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przewodniczącym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie Panem Zbigniewem Rau i rozmawiał z nim o stosunkach dwustronnych, sytuacji w regionie oraz integracji europejskiej Serbii.


W trakcie rozmowy z szefem dyplomacji polskiej Prezydent Vučić podkreślił, że stosunki między dwoma krajami są tradycyjnie przyjazne i na wysokim poziomie oraz zwrócił uwagę na potrzebę zintensyfikowania współpracy gospodarczej.


Prezydent Vučić powiedział, że Serbia docenia bardzo dobrą współpracę z OBWE, jako istotnej formy dialogu na temat najważniejszych kwestii w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego, a szczególnie w aktualnej sytuacji geopolitycznej, dziękując zarazem za wsparcie, które Polska udziela zarówno Serbii, jak i pozostałym krajom regionu Bałkanów Zachodnich w ramach integracji europejskiej.


Minister Rau pozdrowił rolę Serbii w OBWE i jej mocny wpływ na rozwój stosunków wielostronnych, podkreślając zarazem duże znaczenie reform, które nasz kraj przeprowadza na drodze europejskiej.


Współrozmówcy poruszyli także temat sytuacji na Bałkanach Zachodnich wspólnie podkreślając, że niezbędnym jest zachować pokój i stabilność w regionie, co Prezydent Vučić uważa za priorytety polityki zagranicznej Serbii.


Info/Foto: www.predsednik.rs

 


1 marca 2022 r. Selaković rozmawiał z szefem Delegacji UE i ambasadorami państw członkowskich UE

Minister spraw zagranicznych Nikola Selaković spotkał się dzisiaj z szefem Delegacji UE Emanuele Giaufret oraz ambasadorami państw członkowskich UE akredytowanymi w Serbii.

Minister Selaković zapoznał obecnych na spotkaniu ambasadorów z wnioskami Rady do spraw bezpieczeństwa narodowego w związku z sytuacja na Urainie, które Rząd Republiki Serbii przyjął 27 lutego.

Szef dyplomacji serbskiej powiedział, że Serbia szczerze ubolewa z powodu wybuchu kryzysu i konfliktu na Ukrainie zarazem podkreślając, że dużym błędem jest naruszenie integralnożci terytorialnej i suwerennożci każdego państwa, w tym także Ukrainy. W związku z powyższym Selaković przypomiał, że nasz kraj wyrażnie apeluje na respekktowanie zasad prawa międzynarodowego ponieważ jest to podstawą naszej polityki zagranicznej.

Selaković podkreślił, że nasz kraj w pełni popiera negocjacje dwóch stron oraz wszelkie wiarygodne wysiłki międzynarodowe, których celem jest znalezienie pokojowego i politycznego rozwiązania kryzysu na Ukrainie.

Serbia, powiedział on, w tych czasach pełnych wyzwań nadal będzie starać się o utrzymanie pokoju i stabilności w Europe Połudiowo-Wschodniej podkreślając, iż współczesne wyzwania są dowodem na to, że na naszym kontynencie wszelkie spory muszą być rozwiązywane środkami pokojowymi i w drdze dialogu.

Żródło/foto: www.mfa.rs


17.2.2022 Wręczenie kopii listów uwerzytelniających

J. E. Ambasador Pan Nebośa Kośutić w dniu 17 lutego 2022 r. wręczył kopie listów uwierzytelniających Dyrektorowi Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Panu Markowi Szczepanowskiemu.


7 lutego 2022 g. Belgrad będzie mieć Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej

Premier Republiki Serbii Ana Brnabić była dziś w Genewie obecna podczas podpisywania Porozumienia o utworzeniu w Serbii Centrum Światowego Forum Ekonomicznego na rzecz Czwartej Rewolucji Przemysłowej, pierwszego tego typu w regionie Bałkanów Zachodnich.

W siedziblie tego forum umowę podpisali dyrektor Biura do spraw technologii informacyjnych i e-Urzędu Rządu Serbii Mihailo Jovanović oraz dyrektor wykonawczy do spraw ośrodków Światowego Forum Ekonomicznego na rzecz Czwartej Rewolucji Przemysłowej Jeremy Jurgens.

Wspomniane centrum w Serbii będzie 16 w sieci ośrodków Światowego Forum Ekonomicznego na świecie oraz pierwszym w regionie Bałkanów Zachodnich.

Nowe centrum rozpocznie działalność 1 marca i będzie funkcjonować, jako non-profit organizacja oraz platforma partnerstwa publiczno-prywatnego i współpracy na rzecz czwartej rewolucji przemysłowej, przy czym prace będą koncentrować się na sztucznej inteligencji i bioninżynierii.

Proczas podpisywania tego dokumentu obecni byli także założyciel i dyrektor swykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab oraz prezes tego forum Borge Brende, z którymi Brnabić wcześniej miała spotkanie.

Zwracając się do dziennikarzy, Brnabić podkreśliła, że umowa ta jest wynikiem wieloletniej wspólnej pracy Serbii i Światowego Forum Ekonomicznego (WEF).

Zaczęliśmy rozmawiać jyż w 2018 roku, podpisaliśmy List Intencyjny, potem rok 2020 trochę nam utgrudnił, ale kontynuowaliśmy nasz plan w 2021 roku i dzisial jesteśmy tu - powiedziała ona.

Wedłung niej, Centrum będzie koncentrować się na rozwoju sztucznej inteligencji, biomedycyny i biotecnologii oraz na sposobach, w jakie cyfryzacja może podnieść produktywność firm i całej gospodarki.

To z kolei prowadzi do wyższych wynagrodzeń, do lepszego standardu życia, a także gospodarki opartej,przede wszystkim, na wiedzy, kreatywności i innowacyjności - podkreśliła Brnabić.

Dziś, jak podkkreśliła, wyrażamy duże uznanie za wszystko, co Serbia dokonała w dziedzinie cyfryzacji, rozwoju wysokich technologii oraz zmiany paradygmatu - od gospodarki opartej na pracochłonnych inwestycjach, w kierunku rozwoju cyfrowego.

Dlatego umowa ta pokazuje, że Serbia jest uznawana za  jednego z liderów gospodarki i branży IT w ostatnich sześciu latach, powiedziała Pani Premier zarazem podkreślając, że jest to zapowiedż rozpoczęcia jeszcze ściślejszej współpracy Serbii i Śwatowego Forum Ekonomicznego.

Dodała, żę Śwatowe Forum Ekonomiczne, posiadając 16 centrów czwartej rewolucji przemysłowej, będzie raz w miesiącu organizować wspólne spotkania, na których będą rozmawiać o tym, co każde z nich robi, ponieważ każde ma inny cel.

W ten sposób każdego miesiąca będziemy wiedzieć, co kto robi, uczyć się od siebie nawzajem i jestem pewna, że centrum w Belgradzie będzie jednym z najlepszych, powiedziała Pani Premier.

Według niej, w ten sposób będziemy zauwaźalni, Serbia będzie miała możliwość dodatkowo ugruntować swoją pozycję, jako miejsca do inwestowania, dobrego kraju do zamieszkania, inwestowania w nowe technologie i wiedzę.

Jovanaović wyjaśnił, że Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej w Serbii będzie działać w ramach Biura ds. IT i e-Urzędu.

Powiedział, że Centrum będzie ściśle współpracować z innymi ważnymi instytucjami narodowymi, przede wszystkim z Instytutem Badawczo-Rozwojowym do spraw Sztucznej Inteligencji oraz Instytutem Genetyki Molekularnej i Inżynierii Genetycynej, jak również z innymi instytucjami państwowymi, instytutami naukowymi oraz sektorem prywatnym.

Według niego ekosystem powstający wokół Centrum będzie korzystał z infrastruktury Narodowej Platformy do spraw Rozwoju Sztucznej Inteligencji, Centrum Sekwencjonowania Genomu oraz przyszłego Centrum bioekonomii - Kapusu BIO4.

Podpisanie Porozumienia o utworzeniu Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej ze Światowym Forum Ekonomicznym jest potwierdzeniem wyników osiągniętych przez Rząd Serbii w projektach cyfryzacji, rozwoju sektora IT i e-Urzedu, innowacjach oraz inwestowaniu w edukację i wiedzę.

Utworzenie serbiskiego centrum jest kolejnym silnym impulsem do dalszego rozwoju sektora IT oraz innowacji, odrodzenia technologicznego i przywództwa Serbii w tej części Europy.

W erze czwartej rewolucji przemysłowej Serbia wykorzystuje swoją szansę i staje się regionalnym liderem tecnologicznym i naukowym.

Z inicjattywy Pani Premier Brnabić, Rząd Serbii, jako jeden z tylko 26 krajów na świecie, które posiadały taką strategię, przyjął w 2019 roku wizjonerską Strategię Rozwoju Sztucznej Inteligencji, przy czym celem jest ustanowienie Narodowej Platformy Rozwoju Sztucznej Inteligencji.

Zaledwie dwa i pół roku po wmurowaniu w kragujevacu kamienia węgielnego pod budowę Bazy Danych, uruchomiono w nim platformę sztucznej intelgencji oraz superkomputer.

Platforma jest dostępna dla naszych innowacyjnych firm rozpoczynających działalność oraznaukowców, ażeby mogli oni szybko opracowywać nowe produkty sztucnej inteligencji.

Żródło/Foto: Tanjug

 


Dni wolne od parcy w Ambasadzie Republiki Serbii w Warszawie

Z powodu świąt państwowych, Ambasada Republiki Serbii w Warszawie będzie nieczynna 3 oraz 7 stycznia 2022 roku. W sprawach pilnych telefon alarmowy Ambasady to +48 22 628 5161


12 listopada 2021 Niezwykle ważna rola NESCO dla zachowania serbskiego dziedzictwa w Kosowie i Metochii

Premier Ana Brnabić stwierdziła dzisiaj, że poważne przypadki zagrożenia serbskiego dziedzictwa kulturowego, historycznego i duchowego w Kosowie i Metochii sa dowodem na ważną rolę UNESCO dla ochrony i zachowania dziedzictwa.

Podczas 41 sesji Konferencji Generalnej UNESCO w Paryżu Brnabić podkreśliła, że cztery klejnoty serbskiego średniowieeczneg dziedzictwa kulturowego w Kosowie - Visoki Dečani, Patriarchat w Peć, Gračanica oray Bogorodica Ljeviška, zostały zachowane dzięki temu, że zostały wpisane na listę zagrożonego dziedzictwa światowego. Setki innych miejsc i zabytków nadal są zagrożone.

Serbskie dziedzictwo w Kosowie i Metochii ma niezmierzone znaczenie, nie tylko dla tożsamości narodowej Serbii, ale także, jako część cenionego dziedzictwa europejskiego i światowego, podkreśliła Brnabić.

Źródło/zdjęcie: www.srbija.gov.rs


15 pażdziernik 2021 roku Selaković w RB ONZ: Dialog i realizacija osiągniętych porozumień jedynym właściwym sposobem na rozwiązystkich otwartych kwestii

Przemówienie ministra spraw Zagranicznych Serbii Nikoli Selakovicia podczas posiedzenia RB ONZ poświęconej działalności UNMIK:

Szanowny Przewodniczący Rady Bezpieczeństwa,

Szanowni członkowie Rady Bezpieczeństwa,

Szanowny Specjalny Przedstawicielu,

chciałbym podziękować Sekretarzowi Generalnemu Organizaciji Narodów Zjednoczonych Panu Guterresowi oraz Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego i Szefa UNMIK Panu Taninowi za przestawione sprawozdanie i za ich wyziłki włożone w realizację mandatu UNMIK. Dziękuje także cyłonkom Rady Bezpieczeństwa za nieustanną uwagę jaką pośwwęcają sprawie Kosowa i Metochii. Republika Serbii wysoko ceni działaność Misji Narodów Zjednoczonych w Kosowie i Metochii i wyraża poparcie dla jej skutecznej działaności, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 w niezmniejszonym zakresie, w celu bodowania i zachowania trwałego pokoju, stabilności i bezprieczeństwa w Prowincji.

Pane Tanin,

proszę przyjąć wyrazy naszej wdzięczności za Pana zaangażowanie i otwartą współpracę, jaka nawiązaliśmy w trakcie Pana kadencji.

Pane Przewodniczący,

głębokie ubolewanie i obawy budzi fakt, że sytuacja bezpieczeństwa w Kosowie i Metochii w ninionym okresie była naznaczona rosnącą liczbą różnych ataków i incydentów na tle etnicznym wymierzonych w Serbów, co różnych ataków i incydentów na tle etnicznym wymierzonych w Serbów, co również stwierdzono w Sprawozdaniu; to, że tymczasowe instytucje samorządowe (TIS) w Prisztinie nadal podejmują jednostronne kroki i odmawiają realizacji porozumień osiągniętych w ramach brukselskiego; to, że nadal trwa instytucjonalna dyskryminacja Serbów, ataki na obiekty Serbskiej Xerkwi Prawosławniej i podważanie stabilności gospodarczej serbskich środowisk w Prowincji.

 Jesteżmy świadkami, że codziennie, w tempie przyspieszonym maja miejsce niebezpieczne prowokacji ze strony Prisztiny, które poważnie zagrażają bezpieczeństwu Serbów w Kosowie i Metochii oraz bezpośrednio naruszają porozumienia i ustalenia zawarte w ramach dialogu brukselskiego.

Ostatnie wtargnięcie z użyciem przemocy jednostek tzw. ROSU do północnej części Kosowskiej Mitrovicy w dniu 13 pażdziernika jest dziewiątym tego typu wtargnięciem. Gaz łzawiący, granaty hukowe i nieokiełznana przemoc stają się codziennością Serbów na północy Kosowa i Metochii i należy to natychmiast powstrzymać.

W ostatnim ataku z użyciem broni palnej i środków chemicznych używanych przez siły specjalne Prisztiny w wyniku działania środków chemicznych użytych w interwencji zginęła 71-letnia Verica Đelić, rannych zostało 10 nieuzbrojonych cywilów, a jeden z nich 36-letni Srećko Sofonijević, został ciężko ranny w plecy z karabinu automatycznego. Celem podczas strzelaniny było również trzymiesięczne dziecko, które cudem uniknęłó obrażeń.

Fałszywą wymówką dla ostatnich jednostronnych działań, jak nazwał je Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa Josep Borrell, była walka z przestępczością zorganizowaną i przemyhtem. Panie i Panowie, Serbia zdecydowanie sprzeciwia się zorganizowanej przestępczości i przemytowi, ale członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ powinni wiedzieć, że tak ważny i globalny cel, który wszyscy podzelamy, został cynicznie wykorzystany do zbrojnego ataku na nieuzbrojonych cywilów, który rozpoczął się od wtargnięcia z bronią automatyczną do aptek, w których pacjenci serbskiej oraz innych narodowości zaopatrywani są w niezwykle ważne leki. Na cztery dni przed wyborami samorządowymi w Kosowie i Metochii, w celu zdobycia głosów w niedpowiedzialny i nieludzki sposób, w pełni motywowany celami separatystycznym, obecny reżim TIS wykorzystał leki, od których zależy życie ludzi, by udowodnić swoje stanowisko dot. statusu , które jest sprzeczne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1244.

Tylko kilka dni wcześniej kolejna prowokacja ze strony Prisztiny doprowadziła do niebezpiecznego  kryzysu, kiedyh to funkcjonariuszy tzw. jednostki ROSU, uzbrojonych w długą brón palna i wzmocnionych pojazdami opancerzonymi rozlokowano na przejściach administracyjnych między centralną Serbia a Kosowem i Metochią - Brnjak oraz Jarinje - w celu usuwania serbskich tablic rejestracyjnych i zastępowania ich tymczasowymi, tym samym z użyciem przemocy uniemożliwiając swobodny przepływ ludzi.

Wydarzenia te nie obejmuje okres sprawozdawczy najnowszego sprawozdani Sekretarza Generalnego ONZ dot. działalności UNMIK, ale naszym obowiązkiem jest zajęcie się nimi korzystając z okazji, aby wszyscy zrozumieli, jak dramatyczna jest sytuacja na terenie i jak powaźne mogą być konsekwencje jednostronnych działań Prisztiny.

Wtargnięcia ciężko uzbrojonych formacji policyjnych Prisztiny, składających się wiłcznie z Albanńczyków, na północ Kosowa i Metochii, pod różnymi pretekstami i motywami, z użyciem nadmiernej siły, są prowokacjami, które mają niezwykle niebezpieczny potencjał destabilizacji i tak kuż wrażliwego stanu bezpieczeństwa na terenie. Celem ostatnich wtargnięć funkcjonariuszy sił specjalnych Prisztiny na północ Prowincji było sprowokowanie Serbów i dodatkowo zastraszenie jich demonstracją siły, a także sprowokowanie Serbów i dodatkowo zastraszenie ih demonstracją siły, a także sprowokowanie nieprzemyślanej reakcji Belgradu.

Oczywistym jest, że takimi posunięciami Prisztina chce przekreślić 10 lat dialogu, który jest jedynym sposobem  rozwiązania otwartych kwestii. Prowokacje te po raz kolejny potwierdzają że tymczasowe instytucje samorządowe w Prisztinie nie tylko nie zamierzają realizować to wszystko, co uzgodniono w ramach dialogu brukselskiego, ale ich celem jest całkowite zanegowanie dialogu, jako sposobu rozwiązywania problemów. Skuteczną odpowiedzią na brak wiarygodności Prisztiny i jej niebezpieczną grę z ogniem, która może mieć nieprzewidywalne konsekwencje, nie może być wzywanie "dwóćh stron" do konstruktywności i powściągliwości, co od dawna jest manierą w publicznych wystąpieniach niektórych ważnych przedstawicieli społeczności międzynarodowej. Jest tylko jedno żródło destabilizacji, a są to - tymczasowe instytucje samorządowe w Prisztinie - i po wydarzeniach z 13 pażdziernika widć, ze można i trzeba je powstrzymać szybkim i zdecydowanym działaniami społeczności międzynarodowej. Jest teraz całkiem oczywistym , że nie są to już tylko sporadyczne i pojedyncze prowokacje Prisztiny, lecz zorganizowana kampania przemocy dyskryminacji na tle etnocznym wobec Serbów.

Wyrażamy również nasze zaniepokojenie ostatnim małożeniem ceł przez Prisztinę na niektóre produkty pochodzące z centralnej Serbii, które zostało upublicznione 8 pażdziernika. Przypominamy, że jednostronna decyzja Prisztiny o nałożeniu ceł na produkty z centralnej Serbii w listopadzie 2018 roku spowodowała de facto całkowitą blokadę handlową i długotrwały zastój w dialogu Belgradu i Prisztiny. W przeciwieństwie do Prisztiny, która konsekwentnie poprzez jednostronne działania dąży do podnoszenia parier wobec centralnej Serbii, Belgrad wytrwale i konsekwentnie pracuje nad liberalizacją przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału, co jest podstawowym celem naszej inicjatywy "Otwarte Bałkany".

Szanowni członkowie Rady Bezpieczeństwa,

W okresie od marca do września roku bieżącego, o którym mowa w najnowszym Sprawozdaniu, przeprowadzono prawie 100 ataków na tle etnicznym wobec Serbów, ich własności prywatnej, obiektów dziedzictwa sakralnego i kulturowego. Wzrostowi częstotliwości ataków towarzyszyło nasilenie się rzemocy na tle etnicznym , której celem są coraz częściej dzieci, osoby starsze, kobiety, nieliczne osoby powracające, jak również cerkwie lub inne obiekty Serbskiej Cerkwi prawosławnej.

W ten sposób systematycznie jest potęgowane wszechobecne poczucie niepewności pozostałych Serbów, ale też są odstraszane potencjalne powracające osoby, którym de facto prezentuje się, że lokalne społeczności albańskie mogą ich bezkarnie atakować i uniemożliwać im powrót do własnych domów.

Najbardzej uderzającym przykładem sytuacji Serbów w Kosowie i Metochii jest sprawa wysiedlonej Dragicy Gašić, która początkiem czerwca ponownie wprowadziła się do swojego mieszkania w gminie Đakovica. W tym mieście, które miejscowi Albańczycy z dumą nazywaja miejscem zabronionym dla Serbów - pani Gašić po powrocie najpierw spotkała się z fizycznymi i werbalnymi atakami mieszkających tam obywateli narodowości albańsiej. Zamiast ochrony, ta ciężko chora kobieta stała się również ofiarą prześladowań instytucji, które urochomiły przeciwko niej lokalne orgny samorządowe i policja. Ponieważ jest to osoba, która jest pierwszą i jedyną Serbką powracającą do Đakovicy po ponad dwudziestu latach, należało spodziewać się, że w tym momencie przynajmniej organizacje ozarządowe będą próbowały bronić jej praw. Wkrótce jednak do działań zmierzających do wygnania pani Gašić włączyły się organizacje pozarządowe z Đakovicy,  w tym te, które otrzymały od międzynarodowych sponsorów fundusze na projekty związane ze wzmacnianiem demokracji i praworządności.

Muszę również wspomnieć o ostatnim ataku na dom jedynej pozostałej Sebki w centrum miejscowości Peć, emerytowanej nauczycielki Rumeny Ljubić, której okna zostały 13 pażdziernika dwukrotnie obrzucone kamieniami w ciągu zaledwie 24 godzin.

Los Dragicy i Rumeny jest przerażającym obrazem rzeczywistego stanu ochrony praw csłowieka, z którym ma do czynienia prawie każdy z ponad 200.000 wygnanych z Kosowa i Metochii Serbów i innych nie-Albańczyków, jeżeli odważą się po ponad dwudziestoletnim okresie powrócić do swoich domów w Prowincji. Przypominam jeszcze raz, że od 1999 tylko około 1,9% wewnętrznie przesiedlonych Serbów i innych nie-Albańczyków na trwale powróciło do Kosowa i Metochii.

Dlatego wierzę, że powyższe zachęci członków Rady Bezpieczeństwa i międzynarodową obecność w terenie do poświęcenia w przyszłości priorytetowej uwagi kwestii powrotu wysiedleńców, co stanowi ważną część mandatu UNMIK na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244.

Dlatego w szczególności dziękuję Sekretarzowi Generalnemu za utrzymanie tej niezwykle ważnej kwestii w centrum uwagi oraz za onowny apel zawarty we wnioskach jego sprawozdania do stworzenia warunków dla trwałego powrotu osób wewnętrznie wysiedlonych i trwałej reintegracji osób powracających.

Szanowni członkowie Rady Bezpieczeństwa,

Serbskie Sredniowieczne zabytki w Kosowie i Metochii, w tym zabytki, które z względu na swoją wyjątkową wartość, lecz także na stałe zagrożenie są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa w Zagrożeniu UNESCO, nadal należą do najbardziej zagrożonych zabytków w Europie.

Chciałbym przypomnieć, że na obszarze Kosowa i Metochii znajduje się ponad 1.300 serbskich cerkwi i monasterów. Ataki n serbskie dziedzictwo kulturowe i religijne są jednocześnie atakami na tożsamość Serów w Prowincji i bezpośrednio wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Uderzającym przykładem braku szacunku dla serbskich zabytków kulturowych i religijnych w Prowincji jest przypadek monasteri Visoki Dečani. Monaster, który od 2000 roku był kilkakrotnie celem ataków i ostrzałów jest ciągle, ze względu na zagrożenie, chroniony przez siły KFOR. Jest on narażony na szereg wrogich działań, a sprawców nie odstrasza fakt, że jest to zabytek klasy światowej. Pomimo częstych oświadczeń deklaratywnych, nawet uchwalone pięć lat temu orzeczenie tzw. Trybunału Konstytucyjnego TIS w Prisztinie, który potwierdzono własność klasztoru Vosplo Dečani nad obszarem o powierzchni onad 24 hektarów, nnie jest przestrzegabne. Z zadowoleniem przyjmujemy ocenę tej kwestii dokonaną przez Sekretarza Generalnego ONZ w jego sprawozdaniu.

Szanowny Panie Przewodniczący,

 Rpublika Serbii pozostaje poświęcona znalezieniu rozwiązania kompromisowego, zgodnie z rezolucją 1244, które zapewni trwały pokój i stabilność. Głęboko wierzymy, że dialog i realizacja osiągniętych porozumień to jedyny właściwy sposób na rozwiązanie wszystkich otwartych kwestii.

Jako państwo zaangażowane w poszanowanie prawa międzynarodowego i państwo członkowskie Organizacji Narodów Zajednoczonych, Serbia sprzeciwia się próbie stworzenia sztucznej równowagi omiędzy stronami dialogu oraz rlatywizacji odpowiedzialności za działania jednostronne.

Z niepokojem stwierdzamy, że nawe tosiem lat po zawarciu Porozumieni Brukselskiego nie rozpoczęto tworzenia Wspólnoty Gmin Serbskich, chociaż Belgrad wypełnił wszystkie swoje zobowiązania wynikające z tego porozumienia.

Istnieją również liczne i powtarzające się  przykłady naruszania lub utrudniania ze stronu Prisztiny uzgodnień osiągniętych w ramach dialogu w dziedzinie energii, sprawiedlowości, swobody poruszania się i wizyt urzędników.

Jednym z takich przykładoów jest wyrok skazujący Ivana Todosijevicia na dwa lata więzienia, o czym mowa także w sprawozdaniu Sekretarza Generalnego. Porozumienie Brukselskie zostało bezpośrednio naruszone, co zostało stwierdzone również przez przedstawicieli Unii Europejskiej. Swoim postępowaniem Prisztina spowodowała niezmierzone szkody w procesie pojednania w Kosowie i Metochii.

Pomimo interpretacji Komisji Europejskiej, zgodnie z którą jest to naruszenie Porozumienia Brukselskiego, ponieważ Todosijević musiał zostać skazanyu przez skłąd sędziowski, w którym większość stanowiliby sędziowie narodowości serbskiej, Prisztina nadal nie podejmuje żadnych działań w tej sprawie.

Prisztina kontyunuuje również praktykę zakazywania urzędnikom serbskim wjazdu na terytorium Autonomicznej Prowincji Kosowo i Metochia.

Uważamy za bardzo istotne, aby społeczność międzynarodowa, a zwłaszcza Unia Europejska, jako gwarant porozumienia, stanowczo domagała się od tymczasowych instytucji samorządowych w Prisztinie, aby rozpoczęły wdrażanie wszystkich osiągniętych uzgodnień.

Szanowni członkowie Rady Bezpieczeństwa,

Tak jak i do tej pory, Republika Serbii pozostaje w pełni poświęcona rozwiązaniu problemuosób zaginionych, czego dowodem jest jej pełna współpraca z odpowiednimi mechanizmami międzynarodowymi orz udział w pracach Grupy Roboczej ds. Osób Zaginionych. Oczekujemy, że również przedstawiciele tymczasowych instytucji samorządowych w Prisztinie wywążą się ze swoich zobowiązań.

Mając na uwadze powyższe uważamy, że obecdność mięzynarodowa w Kosowie i Metochii, zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244, nadal jest niezbędna. Oprócz UNMIK, duże znaczenie ma rówież obecność siłKFOR, jako głównego gwaranta bezpieczeństwa oraz EULEX - ze względu na zaangażowanie w zakresie praworządności. Chciałbym jeszcze raz podreślić, ,że Serbia w pełni popiera poszanowanie prawa międzynarodowego, kompleksowe wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1244 oraz działaność UNMIK w niezmniejszonym zakresie i przy użyciu adekwatnych środkach finansowych, ażeby Misja wypełniała mandat powierzony jej na mocy Rezolucji.

Dziękuję

 

 

 

 

 


22. lipiec 2021 roku Prezydent Vučić: Zdecydowaliśmy - naszym celem jest UE, lecz Chiny to nas ważny partner

Zdecydowaliśmy - naszym celem jest i pozostaje UE, powiedział Prezydent Serbii Aleksandar Vučić w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Handelsblatt, dla Serbii mie ma alternatywy, lecz Chiny to ważny partner Serbii, a zadaniem państwa jest dbać o interesy własnych obywateli.                         

W ten sposób odpowiedział on na pytanie, co Serbia wybierze, kiedy będzie musiała wybrać między bliskimi stosunkami z Pekinem a UE, Vučić podkreślił, że Serbia pragnie stać się pełnoprawnym członkiem UE.       

"Łączy nas historia, wspólna kultura, członkowie UE to w tej chwili nasi najważniejsi partnerzy", wyjaśnił on i dodał, że wymiana handlowa między Niemcami i Chinami jest 3000 razy większa od wymiany między Serbią a Chinami, lecz pomimo to biznes między Serbia a Chinami okazuje się być problemem.         

Na stwierdzenie, że kanclerz Niemiec Angela Merkel nie złożyła życzenia z okazji stulecia Partii Komunistycznej Chin - w odróżnieniu od niego odpowiedział, że Serbia jest małym krajem w porównaniu z Niemcami. Na powtórzone pytanie o tym, co Serbia zrobi, jeżeli będzie musiała wybierać między UE a C Chinami podkreślił, że Serbia już podjęła decyzję, że jej celem było i pozostało członkostwo u UE.        

"Najwięksi inwestorzy u nas są z UE. 67% naszego handlou odbyuwa się z UE. Dodać do tego trzeba 17% z krajami regionu, które znajdują się na drodze do UE. Bez UE nie przetrwany", dodł on.                  

"Czy możemy jednak dużo dobrego zrobić z Chiami - oczywiście. Tak też robimy, podobnie do Niemiec", pdkreślił Vučić, a na uwagę że jest krytykowana jakość projektu Jedwabny Ślak, przede wszystkim z powodu pracowniów chińskich odpowiedział, że jakość drogi lub mostów, które Serbia buduje we współpracy z Chinami jest doskonała.                

"Dajemy pracę tym, którzy przychodzą z najlepszą ofertą. Dlatego mówię do Europejczyków, którzy krytykują chińskie projekty w naszym kraju - zaproponujcie projekt droższy o jeden euro i dostaniecie pracę", podkreślił on.                  

Nawiązując do tego powiedział, że Serbia za pomocą 600 mln euro z UE buduje połączenie kolejowe z Północną Macedonią, ponieważ była to lepsza oferta niż chiińska.                      

"Często mówi się o połączeniu kolejowym z Budapesztem, z czego 180 km wiedzie przez terytorium Serbii, finansowanym ze strony Chin. Połączenie kolejowe budowane przy pomocy UE z Belgradu do Północnej Macedonii jest dwa razy dłuższe i o tym nikt nie mówi. Za dużo w tym polityki, stwierdził Prezydent Vučić.

Na pytanie, czy popiera plany UE u USA dot. alternatywy dla Jedwabnego Szlaku Vučić odpowiedział, że popiera wszystko, co jest w interesie naszego regionu.                        

"Chińczycy pragną wszędzie rozszerzyć swoją obecność, ale wiele procesów na Zachodzie, szczerze mówiąc, odwija się sprawniej i bezproblemowo. Musimy jeszcze wiele się nauczyć od Zachodu, ale doganiamy", powiedział Vučić.             

Prezydent powiedział, że Chiny to ważny partner Serbii i dodał, że po rozpoczęciu procesu konsoldacji finansów publicznych w 2014 roku nasze państwo dostało z Chin na dobrych warunkach ofertę dot. projektów rozwojowych.                               

Powiedział również, że na wschodzie Serbii, na prośbę UE, ogłoszono przetarg na kopalnie miedzi, lecz w ciągu sześciu miesięcy żadna kompania europejska nie wysłała swoją ofertę, więc tym zajęli się Chińczycy.                    

"Naszym obowiązkiem jest dbać o interesy obywateli", powiedział on.                   

Przypomiał, że gospodarka Serbii przez 8 lat osiągneła 52% wyższy poziom, co dla UE oznacza, że Serbia mogłaby być silnym członkiem i sią napędową całego regionu.

W yjaśniając, na czym polega sukces rozwoju gospodarczego Serbii Vučić powiedział, że Serbia ma bardzo dobrej jakości siłę roboczą, która mówi po angielsku, że dokonano cyfryzacji społeczeństwa i administracji, że posiada najbardziej elastyczne Prawo Pracy w Europie, jak również uporządkowane finanse publiczne.                       

Przypomiał, że dług publiczny wcześniej wynosił 78% PKB, a dziś jest mniejszy i dzięki silnemu wzrostowi gospodarczemu wynosi 52%.                     

"Możemy sobie pozwolić na to, aby inwestorów przyciągnąć, dodał Prezydent Vučić i podkreślił, że Serbia oferuje pomoc dla inwestycji, ale motywem przyjśca Centrum Rozwoju "Continental" nie były subwencję.           

Prezydent poiedział, że z całego regionu tylko Serbia pięć, sześć lat temu uruchomia kszatłcenie dualne, jakie posiadają Nemcy, Szwajcaria i Austria, że dziesiątki tysięcy osób z tego korzysta, a jest to pozytywne dla inwestorów zagranicznych, którzy dzięki temu mogą ściśle współpracować z uniwersytetami.                   

Niemcy, powiedział on, są naszym największym partnerem handlowym i największym inwestorem.                     

Rozpoczęliśmy z przyciąganiem małych przedsiębiorstw branży odzieżowej z Turcji, a w tej chwili przyciągamy przede wszystkim wielkie firmy niemieckie. Dzisiaj da niemieckich kompanii w Serbii pracuje 71.000 osób, powiedział Prezydent.                       

Vučić powiedział, że istotne znaczenie ma także perspektywa dla inwestorów, podając przykład firm "Nikek", "Toyo Tires" i "Mitsubichi", które przybywają z Japonii do Serbii, ponieważ nasz kraj znajduje się na stabilnej drodze europejskiej.       

Na pytanie, czy Serbia w najbliższym czasie stanie się członkiem UE odpowiedział, że on nie narzeka.                   

"Pewnym jest, że dużo więcej osiągnęlibyśmy, gdybyśmy dostali 45 miliardów euro pomocy z UE. Zamiast tego dostaliśmy z UE 1.6t miliardów euro. Przywykliśmy do tego, że sobie zawdzięczamy własne sukcesy, powiedział Vučić.    

Prezydent Serbii, przypomniał, że w Chorwacji do niedawna pensję były 2.2 razy większe niż w Serbii, a dzisiaj tylko 1,7 razy.                     

"Łatamy dziurę własnymi siłamy. Na pewno nie domagalibyśmy się największych subwencji, gdybyśmy zostali członkiem UE, zapewnił on.                   

Powiedział, że serbska droga do UE naśladuje niemiecką, a Serbia chce dostać równą szansę.                     

"Wierzę słowom Merkel. Jest ona na końcu swojego mandatu i już nie muszę ją chwalić. Ale ona nam zapewniła stabilność, swobodę podróżowania w UE, udzieliła pomoc w czasie kryzysy z migrantami w 2015 roku, a ministra Altmaiera i innych poprosiła ściśle współpracować z nami.                   

Na pytanie, czy są oznaki, że nowy rząd niemiecki w ten sam sposób będzie popierać Serbię, Vučić odpowiedział, że jest do tego przekonany.                   

"Znam Armina Lascheta, rozmawałem z nim, gdy był premierem Nadreni Północnej-Westfalii. Jest mądra osobą i rozumie sytuację na Bałkanach, a jako nowy kanclerz na pewno będzie kontynuować politykę Merkel wobec naszego regionu", dodał Prezydent Vučić.                 

Jednocześnie, Vučić wyraził przekonanie, że Rosja w przypadku wejścia Serbii do UE nie reagowałąby tak, jak w przypadku Ukrainy oraz, że chodzi o suwerenną decyzję Serbii.       

Na dodatkowe pytanie o tej samej tematyce odpowiedział, że podczas każdego spotkania z Władimirem Putinem, a było ich 18 lub 19, dziękował za tradycjonalną i silna przyjażń z Rosją, ale również mówił o tym. że Serbii jest na drodze do UE.         

"Zapytał mnie, czy to nasz wybór, a ja odpowiedziałem, że jest, że członkostwo u UE jest naszym celem", dodał Vučić.              

Kiedy chodzi o "Kosowo", Vučić podkreślił, że potrzebny jest kompromis w tej kwestii.                        

''Tylko w ten sposób można osiągnąć trwały pokój. Serbia i ja pragniemy pokoju. Zaprzestańmy z szaleństwami z przeszłości. W ten sposób cały region może stać się siłą napędową nowego wzrostu dla Europy", powiedział Prezydent Vučić.

 

Żródło: Tanjug 


20 lipca 2021 Wielki sukces Serbii w dziedzinie cyfryzacji

Premier Serbii Ana Brnabić powiedziała podczas spotkania poświęconego cyfyzacji i sektorowi IT, które miało miejsce w Nowym Jorku, że od chwili objęcia stanowiska premiera najbardziej jest dumna z sukcesu Serbii w dziedzinie cyfryzacji.                  

Brnabić, która znajduje się w dwudniowej wizycie w USA powiedziała, że po jej wyborze w sierpniu 2016 r. na stanowisko ministra do spraw administracji państwowej i samorządu lokalnego pragnęła odmienić administrację publiczną oraz to wszystko, co jej także przeszkadzało, jako obywatelce.                            

Gdy obejmowała urząd premiera wiedział o jej priorytetach i o tym, że musi proces cyfryzacji podnieść do poziomu wyższego, rozpocząć reformę systemu edukacji i pracować na wzmocnieniu gospodarki.                     

Wierzyłam w kraj, w który wierzył jego naród, ponieważ naród serbski jest narodem kreatywnym. Od 1 lipca 2017 r. rozpoczęliśmy pracować, jako e-rząd, tj. wymieniać dane drogą eletroniczą, powiedziała Pani Premier.                             

Według jej słów, nasi obywatele nie musieli już udavać się do, na przykład urzędu skarbowego, i od tamtej pory administracja publiczna wymieniła między sobą 50 mln dokumentów, co oznacza, że obywatele nie musieli iść od okienka do okienka, aby odebarć 50 mln papierów.                            

Brnabić podkreśliła, że jest dumna także z tego, co zostało dokonane w dziedzinie edukacji od chwili objęcia urzędu, akcentując, że we wrześniu 2017 r. informatyka stała się przedmiotem obowiązkowym w szkołach podstawowych.           

Nikt nie wierzył, że możemy tego dokonać, ale we współpracy z sektorem prywatnym i niektórymi organizacjami społecznymi nam się udało. W tej chili mamy o wiele większze dokonania od innych krajów Europy i świata, powiedziała Pani Premier.                                 

Pani Premier zwróciła uwagę na to, że najbardziej dumna była, gdy wmurowano kamieni węgielny pod budowę Parku Naukowo-Technicznego na południu Serbii, podkreślając, że nasz kraj w do tej pory ma cztery takie parki.                          

Ona podkreśliła, że Serbia stała się jednyum z krajów świata, które osiągnęły najwięcej w dziedzinie technologii, a na podstawie niektórych wskażników znajduje się wśród pierwszych 10 krajów świata, ana podstawie innych wśród 5, co według jej opinii dowodzi,. że kraj może się rozwijać w szybkim tempie.                            

Pani Premier, odpowiadając na pytania dot. szczepienia powiedział, iż nasze państwo nigdy nie traktowała tę kwestię, jako kwestię geopolityki, lecz wyłącznie zdrowia.        

Według niej, Serbia rozmawiała z producentami zarówno ze Wschodu, jak i Zachodu i znalazła się w grupie europejskich krajów, które podpisały umowy zarówn z Pfizer/BioNTech, jak i Sinopharm.                       

Niestety, wielu krajów traktowało tę kwestię, jako kwestię geopolityczną. Dla nas to nie ma znaczenia, dopóki szczepionki są bezpieczne, powiedziała Pani Premier i dodała, że nie był to koniec sukcesu Serbii, ponieważ potrzebna byłą dobra organizacja.                 

Brnabić wyjaśniła, że organizacja jest drugą istotna rzeczą w procesie szczepienia, ponieważ z punktu widzenia logistyk jest to trudny proces, ale za pomocą cyfyzacji osiągnięto sukces i okazało się, że to, co robiliśmy przez kilka ostatnich lat opłaciło się.                    

Pani Premier powiedziała, że Serbia bardzo szybko stworzyła system,. za pośrednictwem którego obywatele Serbii mogą wyrazić chęć przstąpienia do procesu szczepienia, wybrać rodzaj szczepionki, jak również w drodze wiadomości SMS otrzymać informację o terminie szczepienia.            

Teraz mogę zalogować się do aplikacji w telefonie i zobaczyć ile osób się zaszczepiło, ile osób się zgłosiło i są to wyniki cyfryzacji. Wszystko, co zrobiliśmy jest sprawne i łatwe dla naszych obywateli, wyjaśniła Pani Premier.                   

Pani Brnabić, odpowiadając na pytanie, co może radzić innym krajom w sprawie szybszego postępu powiedziała, że trzeba jak najwięcej inwestować w proces cyfyzacji i edukacji.                     

Musicie nauczyć dzieci, jak myśleć, a jak nie.  Nie wsystkie dzieci staną się ekspertami w dziedzinie IT, ale wszystkie można nauczyć myśleć algorytmami i podejmować decyzje, powiedziała ona.                  

Pani Premier uważa,że istotną rzeczą dla rozwoju jest inwestowanie w szybszy Internet i startup infrastrukturę da firm, ponieważ coraz więcej firm będzie bazować na zasadach startup i innowacjach, podkreślając, że trzeba pomóc ludziom otwierać własne firmy i realizować własne pomysły.                   

Mówiąc o portalach społecznych Pani Premier powedziała, że fałszywe informacje stały się największym wyzwaniem tych portali i tak pozostanie przez pewien czas.                     

Jest to największe wyzwanie dla mnie, jako premiera, szczególnie w czasie pandemii koronawirusa, ale prtale społecznościowe są zarazem okazją dla poliyków do komunikacji z obywatelami.

 

Żrodło: www.srbija.gov.rs

Foto: www.srbija.gov.rs


5 lipca 2021 r. Serbia mocno popiera Proces Berliński

Premier Rządu Republiki Serbii Pani Ana Brnabić wzęła dzisiaj udział w Szczycie on-line liderów Procesu Berlińskiego, na którym omawiano konkretne wyniki osiągnięte w czasie jego ośmioletniego trwania, o planach na następny okres oraz inicjatywach mających na celu wsparcie dla Bałkanów Zachodnich na ich drodze do Unii Europejskiej.                

Centralnym tematem spotkania była budowa wspólnego rynku regionalnego bazującego na czeterech podstawowych swobodach: swobodnym poruszaniu się ludzi, swobodnym przepływie towarów, usług i kapitału, w sprawie którego uchwalono Plan wykonawczy w listopadzie zeszłego roku, a który to rynek przyniósłby wiele korzyści dla regionu.          

Na Szczycie stwierdzono, że infrastruktura komunikacyjna i energetyczna została w ciągu ostatnich lat rozbudowana i połączona z drogami Unii Europejskiej. Pochwalono także realizacje porozumienia o zniesieniu roamingu na Bałkanach Zachodnich, które miało miejsce początkiem miesiąca bieżącego.                         

Podkreślono, że bardzo istotnym projektem jest powołane Kancelarii regionalnej do spraw współpracy młodzieży (RYCO), której celem będzie nawiązywanie kontaktów i budowanie atmosfery wzajemnego rozumienia się i tolerancji w regionie.                

Pozytywnie oceniono działalność Rady do spraw współpracy regionalnej (RCC) i Sekretariatu Środkowoeuropejskiego porozumienia o wolnym handlu (CEFTA) oraz ich udział w realizacji Planu wykonawczego dot. wspólnego rynku regionalnego.             

Wyrażając opinię, że u podstaw Procesu Berlińskiego jest przekonanie, iż gospodarka Bałkanów Zachodnich jest czężcią Europy, kanclerz Niemiec Angela Merkel podkreśliła jego znaczenie dla stabilizacji i łączenia krajów regionu Balkanów Zachodnich, co i jest w interesie Unii Europejskiej.                    

Premier Rządu Republiki Serbii Pani Ana Brnabić podczas przemówienia podziękowała Pani Kanclerz za jej mocne wsparcie oraz aktywne podejście dla współpracy regionalnej.                     

Dzięki wsparciu Niemiec i Pani Kancelerz, jak również wiwnętrznym inicjatywom przedstawicieli Serbii, Albanii i Macedonii Północnej, zgodnie ze słowami Pani Premier, realizacja Planu wiykonawczego umożliwi dalsze rozszerzenie gospodarczej i handlowej współpracyh w regionie, co zarazem sprawi, iż będzie on atrakcyhjniejszy dla inwestorów zagranicznyhch i przyśpieszy wzrost gospodarczy.                   

Pani Brnabić powiedziała. że Serbia mocno popiera Proces Berlński, nie tylko w celu rozwoju gospodarczego regionu, ale i jako ideę łączenia i jednoczenia Bałkanów Zachodnich i ich zbliżenia się do Unii Europejskiej.               

Stwierdziła ona, że wsparcie w samym regionie było widoczne rzede wszystkim, jako solidarność z sąsiadami w czasie pandemii i udzielenie pomocy w postaci szczepionek i sprzętu medycznego.                 

W Szczycie, który otwarła Kanclerz Niemiec Pani Angela Merkel, oprócz przedstawicieli regionu wzięli udział: Janez Janśa - Premier Słowenii, która obecnie przewodzi Unii Europejskiej, Ursula von der Leyen - Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Sebastian Kurz - Kanclerz Austrii, Emmanuel Macron - Prezydent Francji, Mario Draghi - Premier Włoch, Mateusz Jakub Morawiecki - Premier Polski oraz Majlinda Bregu - Sekretarz Generalny Rady do spraw współpracy regionalnej (RCC).

Żródło: www.srbija.gov.rs

Foto: www.srbija.gov.rs


29 szerwca 2021 Prezydent Vučić wziąl udzial w Konferencji "Mini Schengen"

Prezydetn Republiki Serbii Pan Aleksandar Vučić w dniu dzisiejszym wziąl udzial za pośrednictwem videolinku w Konferencji "Mini Schengen", wraz z Premierem Republiki Albanii Edi Ramą oraz Premierem Republiki Północnej Macedonii Panem Zoranom Zaevem. Oficjele rozmawiali o dalszych posunięciach w ramach współpracy regionalnej, jako o procesie mającym kluczowe znaczenie dla rozwoju Bałkanów Zachodnich i ich drogi europejskiej w całości.       Współrozmówcy zgodzili się, że kraje Bałkanów Zachodnich potrzebują stać się członkami UE, ale zarazem UE potrzebuje Bałkanów Zachodnich, ponieważ jest to region otoczony granicami UE, a kraje dążące do członkostwa uznają takie same wartości europejskie.                                           

Prezyudent Serbii i premierzy Albanii i Północnej Macedonii zgodizili się, że 4 swobód europejskich - swobodne poruszanie się ludzi oraz swobodny przepływ towarów, usług i kapitału, powinny być stosowane jak najszybciej w całym regionie i w tym kontekście wyrażą oni swoje pełne poparcie dla wspólnego regionalnego rynku podczas Szczytu Berlińskiego, który odbędzie się w dniu 5 lipca.                  

"Jesteśmy świadomi, że tyko pracując razem i akceptując współpracę regionalną w ramach różnego rodzaju inicjatyw takich, jak wspólny rynek, regionalne Schengen, zielone korytarze lub Proces Berliński, możemy zbliżyć do siebie nasze gospodarki, polepszyć standard naszych obywateli i przyciągnąć nowe inwesycje, co nie byłoby możliwe w przypadku pojedynczych krajów", to jeden ze wspólnych wniosków tej video-konferencji.                              

Współrozmówcy zgodzii się spotkać 29 lipca w Skopie w celu omówienia postępów w realizowaniu dotychczasowych inicjatyw i projektów oraz podpisania kolejnych porozumień trzech krajów dot. realizacji zobowiązań wynikających z Procesu Berlińskiego, jak również współpracy i pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, ułatwień handlowych, eksportowych i importowych.                          

"Wzywamy i namawiamy naszych kolegów z regionu do podpisania i realizacji podobnych poroyumień, ażeby wizja wspólnej politycznej i gospodarczej przestrzeni na Bałkanach Zachodnich jak najszybciej, dzięki wspólnemu rynkowi, stała się ważną częścią codziennością naszydh obywateli", zaapelowali Prezydent Republiki Serbii oraz premierzy Albanii i północnej Macedonii.                                            

Współrozmówcy szczególnie podkreślili, że pomimo opóżnień w procesie rozszerzenia nadal będą stać się odnajdywać nowe sposoby, narzędzia polityczne i finansowe, które sprawią, że kraje te zwiększą swój wkład w ramach Europy, wzmocnią więzi łączące ich z Unią Europejską, a stopniowo cały region zostanie zintegrowany w ramach wspólnego rynku europejskiego.                     

W sprawie Zielonej Agendy, współrozmówcy razem zaapelowali do Unii Europejskiej i USA, aby dołączyły do krajów regonu i wsparły projekty, dla których niezbędne są inwestycje, a których celem jest ochrona środowiska naturalnego i większe wykorzystanie żródeł energii odnawialnej w ramach realizacji Gospodarczego i inwestycyjnego planu UE i Zielonej Agendy dla Bałkanów Zachodnich.                         

"Nasze kraje mają ogromny potencjał, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój i wzrost w tej dziedzinie. Zwrócimy się z prośbą o konkretne wsparcie, abyśmy znależli projekty, których realizacja mogłaby przyczynić się do rozwoju naszego regionu pod kątem energii odnawialnej da naszych obywateli i zielonej przysłości energetycznej UE", podkreślili współrozmówcy podczas vdeo-konferencji "Mini Schengen" i wspólnie stwierdzili, że tulko regionalne łączenie się, przy jednoczesnym wsparcu ze strony Unii Europejskiej, może przyczynić się do ogólnej stabilizacji i dalszego rozwoju całego regionu i Europy.


11 czerwca 2021 r. Priorytetem Serbii i Polski jest współpraca gospodarcza

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković powiedział, że dzisiejsze rozmowy z Ministrem Spraw Zagranicznych Polski Panem Zbigniewem Rau i Ministrem do Spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski Panem Konradem Szymańskim były bardzo dobre i treściwe, jak również okazją do zaplanowania wizyt na najwyższym szczeblu.                   

Minister podreślił, że rzeczą niedopuszczalną jest, aby serbski minister spraw zagranicznych nie był z oficjalną wizytą w Polsce przez ponad  10 lat.                         

"Był to tylko początek naszych owocnych spotkań. Podczas spotkania z Panem Ministrem Rau uzgodniliśmy jego rewizytę w połowe pażdziernika, ale otrzymaliśmy zarazem zapewnienia, że kilka tygodni po tym mógłby z wizytą przybyć także Prezydent Polski", powiedział Minister Selaković.                         

Minister Selaković zapowiedział, że w czasie wizyty Pana Prezydenta Andrzeja Dudy odbędzie się duże forum gospodarcze, a podczzas wizyty Pana Ministra Rau zostanie uroczyście otwarta Polska agencja do spraw rozwoju ekonomicznego, której regionalna siedziba będzie w Belgradzie.                            

Minister Selaković powiedział, że priorytetem w ramach współpracy naszych dwóch krajów jest współpraca gospodarcza, że wymiana handlowa w zeszłym roku sięgnęła miliard i 328 milionów euro, w pierwszych czterech miesiącach roku bieżącego już ponad 531 milionów, a w przypadku utrzymania tej tendencji wymiana handlowa osiągnie jeszcze większy poziom.          

Minister Selaković powiedział, że podziękował polskim kolegom za trwałe, silne i zdecydowane wsparcie dla polityki rozszerzenia UE i udzielenia pomocy Serbii.                          

"Podczas spotkania z Panem Ministrem Rau usłyszałem, że oni swój PKB od rozpoczęcia okresu transformacji, tj. w okresie 30 lat, zwiększyli 5 razy". podkreślił Minister Selaković.                 

Dodał, że w trakcie wszystkich spotkań z polskimi oficjelami gratulowano nam na polityce Prezydenta Vučića i Rządu Republiki Serbii w dziedzinie reform gospodarczych, co stało się powodem dużego zainteresowania polskich przedsiębiorców.                       

Minister Selaković powiedział, że z Panem Ministrem Rau podpisał dwa dokumenty: Porozumienie o współpracy ministerstw spraw zagranicznych Serbii i Polski, jak również Program współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki na lata 2021-2021.


11 czerwca 2021 r. Wdzięczność Polsce za jej poparcie dla integracji europejskich Serbii

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković spotkał się dzisiaj w Warszawie z Ministrem do spraw Unii Europejskiej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Polski, Panem Konradem Szymańskim.

Minister Selaković szczerze podziękował Polsce za wsparcie okazywane Serbii w procesie integracji europejskich i  podkreślił, że Polska należy do grupy krajów członkowskich Unii Europejskiej, które aktywnie opowiadają się podzielić z naszym regionem, zarówno z pozycji członka UE, jak i członka Grupy Wiszehradzkiej.

Szef dyplomacji serbskiej powiedział, że pełnoprawne członkostwo w UE jest strategicznym celem polityki zagranicznej Serbii, która jest całkowicie poświęcona procesom feform i przygotowana do następnej Konferencji Międzyrządowej Serbii i UE.

"Nadal będziemy pracować z naszymi partnerimi w celu alszej integracji i dla nas cennym byłyby doświadczenia Polski oraz wymiana wiedzy w dla nas istotnych dziedzinach", powiedział minister Selaković.

Informując współrozmówcę o współpracy regionalnej, minister Selaković podwiedział, że dla Serbii klczowym interesem jest zachowanie stabilności w regionie i zorientowanie się wszystkich krajów regionu na coraz ściślejszej współpracy we wszystkich dziedzinach, ponieważ tylko dzięki temu jest możliwy dalszy rozwój zarówno regionu, jak i samej Serbii.

Minister jestzcze raz podkreślił znaczenie inicjatywy mini-Shengen i powiedział, że jest ona dowodem tego, iż jako kandydaci na członkostwo w UE jesteśmy pośweęceni współpracy regionalnej i budowaniu pokoju i stabilności na Bałkanach.

"Serbia do procesu normalizacji stosunków z Prisztiną podchodzi otwarcie i odpowiedzialnie, z poświęceniem i w dobrej wierze, ale zarazem oczekuje, że będą szanowane jej stanowiska i argumenty, tj. zostanie okazane zrozumienie dla kluczowych interesów państwowych Serbii oraz zostanie znalezione rozwiązanie kompromisowe, które można określić: nikomu wszystko - każdemu wystarczająco", powiedział Minister Selakivić.


11 czerwca 2021 r. Długa tradycja stosunków dyplomatycznych i przyjaznych między Serbią i Polską

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković podczas drugiego dnia wizyty w Warszawie spotkał się z Ministrem Spraw Zagranicznych Polski, Panem Zbigniewem Rau.

W spółrozmówcy przypomnieli o długiej tradycji stosunków dyplomatycznych i przyjaznych oraz zgodzili się, że obydwa kraje są zdecydowane rozszerzyć wsółprace ogólną.

Minister Selaković podkreślił znaczenie wzajemnych wizyt na najwyższym poziomie państwowym i przy okazji zaprosił kolegę Ministra Rau do złożenia wizyty w Serbii.

Dodał, że już rozpoczęły się przygotowania do wizyty polskiego Prezydenta, Pana Andrzeja Dudy w Serbii oraz powtórzył, że jest to bardzo znacząca wizyta dla naszego kraju i oznacza kontynuowanie przyjaznych i partnerskich stosunków.

Ministrowie podkreślili gotowość do dalszego rozwoju współpracy gospodarczej i zwiększenie obecności przedsiębiorców i inwestorów w dwóch państwach. Zgodzili się, iż realnym celem jest, aby poziom wymiany handlowej za dwa lata był większy niż dwa miliardy euro.

Kiedy chodzi o integracje europejskie Serbii, Minister Selaković podziękował za aktywne wsparcie i stanowisko Polski, xgodnie z którym jest w Unii miejsce dla naszego kraju i dla całego regionu Bałkanów Zachodnich.

Minister Selaković mówił o znaczeniu formatu regionalnego - Grupie Wyszehradzkiej (W4), jak również o ty, że nasz kraj odczuwa bliskość z państwami członkowskimi W4 i ma interes z nimi współpracować, zarówno w ramach stosunków dwustronnych, jak i w ramach tej iicjatywy.

Minister Selaković mówił również o inicjatywie mini-Shengen, której celem jest, aby za pomocą więzi gospodarczych i współpracy w ramach naszego regionu przyczynić się do stabilizacji sytuacji na Bałkanach i polepszeniu stosunków politycznych.

Szef dyplomacji serbskiej zapoznał Pana Ministra Rau z dialogiem między Belgradem a Prisztiną podkreśając, że Serbia jest całkowicie poświęcona kontynuacji dialogu, ale zarazem sceptyczna wobec gotowości drugiej strony, co do realizacji już uzgodnionego i powtórzył stanowisko, według którego kompromis to jedyne rozwiązanie mogące się utrzymać.

Minister Selaković pogratulował Panu Ministrowi Rau tegoroczny jubileusz - 230 lat od uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, która była zarazem pierwszą konstytucja w Europie.

Ministrowie podpisali Porozumienie o współpracy ministerstw spraw zagranicznych Serbii i Polski, jak również Program współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki na lata 2021-2024.

Ministrowie rozmawiali o zogranizoswaniu konsultacji politycznych w dziedzinie stosunków dwustronnych, współpracy regionalnej i wielostronnej, procesu integracji europejskich i polityk bezpieczeństwa, a także o zintensyfikowaniu współpracy w dziedzinie kultury i oświaty oraz nawiązaniu stosunków partnerskich między polskimi i serbskimi miastami.


11 czerwca 2021 Selaković z Metropolitą Sawą o więziach serbsko-polskich

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković spotkał się dzisiaj w Warszawie z Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i całej Polski Sawą.

Minister Selaković przekazał Metropolicie pozdrowienia od Prezydenta Serbii Aleksandra Vučića i Patriarchy Serbskiej Cerkwi Prawosławnej Porfiriusza, jak również zaprosił Jego Eminencję do złożenia wizyty w Belgradzie i Świątyni św.Sawy, której budowę niedawno ukończono, a którą Metropolita miał okazje odwiedzić w trakcie budowy.

Metropolita Sawa powiedział w rozmowie, że słożył śluby zakonne w Monasterze Rakovica i otrzymał imię Sawa, na pamiątkę wielkiego  świętego serbskiego - św. Sawy.

Minister Selaković podkreślił, że Metropolita Sawa należy nie tylko do Polski, ale i do Serbii, a Jego Eminencja odpowiedział, żę jest Serbem i ma serbski imię, a Serbię uważa za swoją drugą ojczyznę.

Metropolita Warszawski i całej Plski urodził się w 1938 roku w Śniatyczach na południowym wschodzie Polski, jako Michał Hrycuniak.

W Belgradzie w 19656 roku obronił pracę doktorską i otrzymał tytuł  doktora teologii, a w tym samym roku złożył śluby zakonne przed patriarchą Serbii Germanem, w Monasterze Rakovica.

Jego Eminencja Sawa od objęcia trony Metropolity korzystał z każdej okazji, aby mówić o swoich silnych związkach z Serbią i Serbską Cerkwią Prawosławną oraz z dumą przypomina swój pobyt na studiach w Serbii.

W czasie i po bombardowaniach w 1999 r. w swoich kazaniach mówił o cierpieniu narodu serbskiego, szczególnie w Kosowie i Metochii oraz odprawiał nabożeństwa w jego intencji, a w cerkwiach prawosławnych w Polsce zbierano pomoc dla osób poszkodowanych podczas wielkich powodzi w Serbii z 2014 roku.


10 czerwca 2021 Selaković: Polska to kraj, od którego wiele możemy się nauczyć

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković owiedział, że podczas dzisiejszych spotkań z polskimi oficjelami rozmawiali o współpracy dwustronnej Serbii i Polski, o dalszym rozwoju wsółpracy gospodarczej i o integracjach europejskich Serbii. 

Minister Selaković również powiedział, że omawiano kwestie regionalne i sytuację na Bałkanach Zachodnich, jak również możliwość, aby Polska swoja rolą i stanowiskiem aktywnie wsparła cały region, a także Serbię.

Minister Selaković rozmawiał o potrzebie, aby jak najszybciej wizytę w Serbii złożył Prezydent Andrzej Duda.

"W Kancelarii Prezydenta RP umówiliśmy się, że od tej chwili rozpoczynamy przygotowania wizyty Pana Prezydenta, co jest dl nas bardzo istotne", powiedział Minister Selaković i dodał, że podczas tej wizyty można byłoby zorganizować forum biynesowe, co umożliwiłoby przyjazd wiekszej liczbyu polskich inwestorów.

Pan Selaković szczególinie podziękował za słowa uynania polskich oficjeli za wyniki polityki Prezydenta Serbi Pana Aleksandra Vučića, nie tylko w dziedzinie stosunków międzynarodowych i kwestii regionalnych, ale przede wszystkim w dziedzinie reform gospodarczych, które umożliwiły szybszy rozwój gospodarczy Serbii.

"Polska jest państwem, od którego wiele możemy się nauczyć, ona może jest najlepszym przykładem byłego państwa socjalistycznego, które wybiera integracje europejskie, które nie zawahało się na tej drodze, a po wejściu do UE maksymalnie wykorzystało z możliwości oferowanych przez Brukselę", powiedział Minister Selaković i szczególnie podkreślił, że Polska jest w tej chwili jednym z sześciu pospodarczo najsilniejszych państw UE.

Pan Minister powiedział, że dla Serbii jest bardzo ważne, aby dalej roywijała współpracę Polską, ale i regionalną Grupą Wyszehradzką, jak również stwierdził, że możemy nadal liczyć na zdecydowane i trwałe poparcie Polski na naszej europejskiej drodze.


10 czerwca 2021 Serbia jest zdecydowana rozwijać wszelkiego rodzaju współpracę z Polską

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Pan Nikola Selaković rozmawiał w Warszawie z Sekretarzem Stanu i Szefem Biura Polityki Miedzynarodowej w kancelarii Prezydenta Polski, Panem krzysztofem Szczerskim.           

Minister Selaković ocenił, że Serbia jest zdecydowana rozwijac wszelkiego rodzaju współpracę z Polską, szczególnie dialog polityczny i zarazem pokreślił, że Pan Prezydent Andrzej Duda ma otwarte zaproszenie do złożenia wizyty w naszym kraju.               

Szef dyplomacji serbskiej powiedział, że nasz kraj pragnie wzmocnić stosunki gospodarcze oraz wymianę handlową z Polską oraz zaprosił polskich inwestorów do zwiększenia swojej obecności na rynku serbskim.       

Pan Minister podzękował za kontynuowane wsparcie Polski dla integracji europejskich Serbii i podkreślił, że członkostwo w EU dla Serbii jest priorytetem strategicznym.

Minister Selaković mówił o znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej (W4), że nasz kraj odczuwal bliskość z państwami członkowskimi W4 i potwierdził, że jesteśmyu gotowi współpracować, zarówno dwustronnie z krajami członkowskimi, jak i w formacie W$. Pan Minister podziękował za wsparcie W4 dla procesu przystąpienia Serbii i całych Bałkanów Zachodnich UE.                

"Podzielamy stanowisko, że organizacje regionalne są bodżcem dla wsółpracy i jesteżmy gotowi wsółpracować z W4 w ramach corocznych spotkań w różnych formatach, tak jak na przykład w spotaniu, które odbędzie się pod koniec czerwca w Poznaniu", powiedział Minister Selaković.                    

Minister Selaković szczególine podkreślił, iż dla Serbii klucowym interesem jest zachowanie stabilności w regionie i poświęcenie wszystkich krajów w regionie dalszemu rozwojowi stosunków dobrosąsiedzkich.                               

Zapoznawszy wsółrozmówcę z procesem normalizacji stosunków na relacji Belgrad - Prisztina, którego gwarantem jest UE, jak również z realizacją zobowiązań dwóch stron, Selaković podkreślił, że Serbia podchodzi do dialogu w dobrzej wierze, jak również, że najważniejszą rzeczą jest porozumienie, które można byłoby utrzymać.


10 czerwca 2021 Selaković w Polskim Sejeme: Tradycjonalnie przyjazne stosunki między Serbią i Polską

Minister Spraw Zagranicznych Serbii Nikola Selaković roypoczął dwudniową wizytę w Polsce spotkaniami w niższej izbie Zgromadzenia Narodowego - Sejme, gdzie miał spotkania z Marszałkiem Panią Elżbietą Witek i Przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznej Panem Markiem Kuchcińskim.                        

W rozmowach stwierdzono, że stosunki dwustronne są bardzo dobre i przyjazne, jak również, że sa możliwości do ich dalszego rozwoju.                       

Minister Selaković podziękował Polsce za wsparcie dla integracji europejskich Serbii i podkreślił, że pełnoprawne członkostwo w Unii jest absolutnym priorytetem naszego kraju.

Szef dyplomacji serbskiej poinformował swoich współrozmówców o dialogu Belgrad-Prisztina i zapewnił, że Serbia jest poświęcona kontynuacji dialogu, jako jedynej drogi do znalezienia porozumienia kompromisowego, którego można będzie utrzymać.                  

Minister Selaković poinformował, że tylko od początku tego roku dokonano 13 ataków na serbskie cerkwie i monastery w Kosowie i Metochii.                   

Pan Minister zapoznał swoich współrozmówców z przeprowadzanymi reformami i gospodarczymi sukcesami Serbii, jak również z możliwościami inwestowania w naszym kraju. Podkreślił, że Serbia pragnie wzmocnić współpracę gospodarczą z Polską i zwiększyć wymianę handlową oraz poziom polskich inwestycji.

Roymawiajac na temat współpracy parlamentarnej współrozmówcy ocenili, że jest możliwość jej dalszego rozwoju. Pokreślili, że w aktualnym składzie Zgromadzenia Narodowego Serbii funkcjonuje Grupa przyjażni z Polską, licząca 25 członków, a w Sejmie funkcjonuje Polsko-bałkańska grupa parlamentarna, ale pomimo to kontakty parlamentarzystów powinny być zintensyfikowane.                  

Oprócz tego, współrozmówcy wymieli się doświadczeniami w walce swoich krajów z koronawirusem, wyrażając jednocześnie nadzieję, że wkrótce ten problem globalny zostanie rozwiązany i uda nam się przezwyciężyć wszystkie jego skutki.


20 maja 2021 Minister Selaković zaprezentował nową usługę ''e-Konsulat''

Dzisiaj w Belgradzie zaprezentowano nową usługę Ministerstwa spraw zagranicznych ''e-Konsulat'', prezeznaczoną dla obcokrajowców, którzy składają wniosek wizowy i chcą przyjechać do Serbii pracować.                         

Przy okazji, minister spraw zagranicznych Republiki Serbii Pan Nikola Selaković powiedział, że usługa ta jest jednym z dowodów dobrego kierunku rozwoju naszego kraju, który, jak podkreślił, staje się mgnezem dla poważnych firm zagranicznych wysyłających dużą liczbę pracowników do wykonywania prac w Serbii.                           

''Nie chciałbym, aby zabrzmiało to pretensjonalnie, lecz całkowicie obiektywnie - usługa ta jest punktem zwrotnym dla funkcjonowania naszego systemu. E-Konsulat i cyfryzacja procesu wydawania wiz pracowniczych dl obcokrajowców pragnących podjąć pracę w Serbii jest pierwszą usługą elektroniczną MSZ, ale zarazem mogę obiecaać, że na pewno nie będzie ostatnią--, podkreślił Selaković.                      

Szef serbskiej dyplomacji przypomnał, że w czasie wizyty Prezydenta Republiki Serbii na budowie Korytarzu Morawskiego powiedziano mu, że prace są opóżnione z powodu opóżnienia w wydawaniu wiz pracowniczych firmie Behtel.                        

'Śledząc to wydarzenie i reakcje Prezydenta natychmiast skontaktowałem się ze służbami w Ministerestwie. Dziwilśmy się, ponieważ wiedzieliśmy, że proces wydawania wiz w Turcji odbywa się bez problemów. Wtedy zrozumieliśmy, że byli to pracownicy z Bangladeszu, którzy wniosek wizowy złożyli za pośrednictwem naszej ambasady w Indiach, w której mamy niewystarczającą liczbę urzędników'', wyjaśnił minister.     

Dodał on, że chodzi o wyjątkowo złożny proces, w czasie którego nasz urzędnik musiał przyjąć dokumentację papierową, sprawdzić, poprosić o jej uzupełnienie i dopiero wtedy przekazać dalej.                       

''Dzisiaj ten proces jest udoskonalony i nasz urzędnik konsularny otrzymuje kompletną dokumentację w formie elektronicznej. Wcześniej mieliśmy dwa filtry sprawdzające dokumentacje, teraz jest ich faktycznie trzy. A praca jest bardziej efektywna'', powiedział Selaković.                    

Podkreślił on również, że chodzi o usługę, którą obiecano wprowadzić mniej niż czetry miesiące temu, a już od poniedziałku jest ona dostępna w 95 placówkach dyplomayczno-konsularnych Serbii, tj. we wszystkich naszych ambasadach i konsulatach generalnych.              

Minister nadmienił, że największym plusem tego przedsęwzięcia, obok zalet jego przyszłego funkcjonowania jest fakt, iż nie jest to projekt jednego urzędu państwowego,lecz wspólne przaedsięwzięcie Ministerstwa spraw zagranicznych, Biura ds. IT i eAdministracji, Sekretariatu generalnego Rządu, Ministerstwa spraw wewnętrznych, Ministerstwa pracy, zatrudnienia, spraw kombatanckich i socjalnych, Narodowej służby ds. zatrudnienia.                     

''W rekordowo krótkim czasie wykonaliśmy bardzo dobrą pracę. Może z tego być dumne nasze ministerstwo, ale i całe nasze państwo. Jestem przekonany, że w następnym okresie dodatkowo unowocześnimy nasza pracę i z Serbii zrobimy jeden z wąskiego grona krajów, który posiada podobne mechanizmy i najbardziej nowoczesne sposoby świadczenia usług konsularnych'', powiedział Selaković.                 

Mówiąc o stronie internetowej ''e-Konsulat'' minister wyjaśnił, że istnieje karykatura, na której znajduje się Nikola Tesla, budynek starego dworca kolejowego i żuraw symbolizujący fakt gistoryczny - budowa dworca trwała w czasie, gdy Nikola Tesla przebywał w Belgradzie.                          

''Dzisiaj jest to miejsce, z którego wylania się Belgrad przyszłości, a nam udało się wspólnyumi siłami zrobić coś, co jest przyszłością Serbii, a jest to rozwój sztucznej inteligencji, IT i przygotowanie warunków, aby w przyszłości coraz więcej ludzi mieszkało w Serbii i przyjeżdżało, aby w Serbii mieszkać i pracovać'', powiedział minister.                     

Dyrektor kancelarii ds. IT i eAdministracji Mihailo Jovanović powiedział, że po raz pierwszy e-usługi są skierowane do cudzoziemców, a dotychczas były one dostępne tylko naszym obywatelom.                    

W okresie 1 stycznia 2019 - 17 maja roku bieźącego, najwięcej wniosków wizowych złożono w ambasadzie w Pekinie 6.766, w New Delhi 2.973, Szanghaju 2.115, Tokio 1.789, Kairze 1.756.                        

W Algierii w tym okresie złożono 1.270 wniosków, w Dżakarcie 1/095, a w Bejrucie 1.077.                        

Jeżeli chodzi o przekrój obywateli, wniosek o serbską wizę D umożliwiającą pracę najwięcej składają obywatele Chin - 9.516, Indii - 1.955 oraz Ukrainy - 673.


13 kwietnia 2021 Selaković: Prisztina nie rezygnuje z kampanii nienawiści wobec narodu serbskiego

Minister spraw zagranicznych Serbii Nikola Selaković dziś wieczorem stwierdził, że Prisztina nie rezygnuje z kampanii nienawiści wobec narodu serbskiego, czego drastycznym dowodem są nieargumentowane oskarżenia o masowe gwałty i ludobójstwo.                  

Selaković podkreślił, podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym omawiano Raport Sekretarz Generalnego ONZ dot. pracy UNMIK, że są widoczne wysiłki tymczasowych instytucji w Kosowie i Metochii, których celem jest szerzenie informacji o masowych gwałtach na Albankach, przy czym używane się metody propagandowe i kłamstwa.                             

''Wiadomo, że ofiar było po każdej stronie konfliktu, jak również, że nasza strona posiada dowody o wielkiej liczbie ofiar narodowości serbskiej. Warunkiem ochrony praw każdej pojedynczej ofiary jest racjonalne i argumentowane podejście", powiedział Selaković odpowiadając na pomówienia przedstawicielki Prisztiny.                      

Selaković podkkreślił, że w przeciwieństwie do twierdzeń polityków z Prisztiny o 20.000 zgwałconych Albanek, Komisja do weryfikacji i uznawania statusu ofiar przemocy na tle seksualnym w Kosowie i Metochii posiada dane o 912 wgwałconych osób, do których jednak nie zaliczono Serbki.                             

"Proszę mi pozwolić nadmienić, że Serbia potępia każdy akt przemocy na tle seksualnym, który miał miejsce podczas konfliktów i pragnie sprawiedliwości dla wszystkich ofiar. Liczba ofiar nie pomniejszy straszne skutki tego rodzaju przemocy dla każdej pojedynczej ofiay, ale zarazem spekulacja liczbami ofiar nie przyczyni się do wymierzenia sprawiedliwości, prowadzi do polaryzacji i hamuje proces pojednania", powiedział Selaković.                   

W przypadku oskarżeń o ludobójstwo, minister Selakoviń stwierdził, że dowodzą one nie tylko kontynuację kampanii nienawiści, propagandy i otwartej wrogości wobecd narodu serbskiego ze strony Prisztiny.                            

"Celem codziennycch wypowiedzi oskarżających Serbię o wszystko, w tym o ludobójstwo wobec Albańczyków, jest ukrywanie własnej odpowiedzialności i popełnionych zbrodni", powiedział szef dyplomacji serbskiej.                      

Podkreślił on, że każda osoba znająca definicje ludobójstwa rozumie, że to nie Serbia popełniła ludobójstwo, ale to właśnie naród serbski stał się ofiarą "państwowotwórczego" projektu kosowskich Albańcyków, bazującego na grożnej idei etnicznie czystych terytoriów, czego dowodem jest ponad 200.000 wygnanych z Kosowa i Metochii Serbów.                   

"Jesteśmy pewni, że świat cywilizowany nie jest gotów współuczestniczyć w przykrywaniu i tuszowaniu ich zbrodni oraz skieruje do nich  jednoznaczny sygnał, że muszą wziąć odpowiedzialność za swoje uczynki", powiedział Selaković.


13 kwietnia 2021 Selaković: ekstremizm polityczny Albańczyków w Kosowie i Metochii coraz silniejszy

Minister spraw zagranicznych Serbii Nikola Selaković ostrzegł na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ, że ekstremizm polityczny wśród Albańczyków w Kosowie i Metochii nie słabnie, a wręcz przeciwnie przybiera na sile.                

Selaković na posiedzeniu, na którym momawiano Raport Sekretarz Generalnego ONZ dot. pracy UNMIK przypomniał, że obowiązek utworzenia Wspólnoty Gmin Serbskich (WGS) nie został spełniony od 2.917 dni, tj. 19 kwietnia minie osiemlat od zawarcia porozumienia w Brukseli, lecz Prisztina nadal odmawia wypełnienia swojego obowiązku i umożliwienia utworzenia WGS.                            

Minister przypomniał, że obecny prezes rady ministrów tymczasowych instytucji samorządowych w Prisztinie wiele razy groził zjednoczeniem samozawańcdzego Kosowa i Albanii, a dialog z Belgradem znajduje się na odległym miejscu na liście jego priorytetów.                     

Uważa on, że najwyższa pora, aby liderzy Albańczyków w Prisztinie stali się odpowiedzialni i zaczęli realizować przyjęte zobowiązania i pokazali, że są oddani znalezieniu rozwiązania kompromisowego oraz budowaniu wzajemnego zaufania.                  

"Serbia jest zdecydowana i nie zrezygnuje z prób znalezienia rozwiazania kompromisowego, które będzie trwałe także dla następnych pokoleń. Praca na budowaniu wzajemnego zaufania i wysiłki tworzenia pozytywnych agend politycznych to jedyny sposób na osiagniecie trwałego pokoju i stabilności w naszym regonie", powiedział Selaković.                   

Według niego, trwały pokój i stabilność można osiągnąć tylko, jeżeli żaden z uczestników w dialogu nie będzie trzymał się żądań maksymalistycznych i starał się całkowicie upokorzyć drugą stronę.                

Podkkreślił on, że serbski i albański naród, jako dwa najliczniejsze narody na Bałkanach, powinny znależć sposób na pojednanie i współpracę, zarówno w dziedzinie ekonomii, jak i wspólnej perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej.                            

"Belgrad zrobił już pewne kroki w tym kierunku, jest jednym z inicjatorów idei dot. ułatwienia przepływy osób, towarów, kapitału, popularnie nazwana Mini-Schengen", podkreślił minister.                         

Zwracając uwagę na to, że Serbia wiele już razy udowodniła, iż uważa dialog za jedyny sposób osiągnięcia pokojowego, politycznego rozwiązania problemu w Kosowie i Metochii, Selaković podkkreślił, że niedawne wybory w Prowincji potwierdziły, że ekstremizm polityczny wśród Albańczyków nie słabnie, a wręcz przeciwnie, przybiera na sile, co można było zauważyć w trakcie trwania procesu wyborczego.                    

Minister zwrócił uwagę na kontynuowane naciski na Serbów również po ukończeniu wyborów, ponieważ decyzją nowego tzw. rządu w Prisztinie uniemożliwiono sprawiedliwy podział miejsc w instytucjach tymczasowzch i wspólnota serbska otzymała tylko jedno miniserstwo.         

"Szczególnie zagrożeni są Serbowie powracający da Kosowa i Metochii, którzy żyja w strachu przed atakami. Przypominam, że ta południowa serbska prowincja jest nadal obszarem z najmniejszą liczbą powrotów uchodżców na świcie", powiedział minister i podkreślił, że tylko w zesyłym roku w Prowincji miało miejsce ponad 80 ataków i incydentów, których celem byli Serbowie, ich majątki i obiekty sakralne.                              

Szczególnie niepokojącym dla narodu serbskiego w Kosowie i Metochii, jak podkreślił Selaković, jest fakt, że w poprzednim okresie, a szczególnie w marcu bieżącego roku, nasiliły się ataki na zabytki i obiekty sakralne w Prowincji, których wyjątkowość potwierdziło UNESCO wpisując na listę dziedzictwa światowego monaster Visoki Dečani", podkreślił minister.           

Oprócz tego, szef dyploacji serbskiej, jako bardzo niepokojącym określił fakt wtargnięcia inspektorów i policjantów do Przychodni Zdrowia w  Štrpce w styczniu roku bieżącego, którego celem było znalezienie szczepionek przeciwko COVID-19 otrzymanych z Serbii środkowej.              

"Pomimo że uważamy iż było to wwtargnięcie do instytucji służby zdrowia, nasza rekcji również tym razem była powściągliwa. Nie chcieliśmy swoimi decyzjami doprowadzić do eskalacji napięć i upolityczniać sprawy związane wyłącznie z kwestią ochrony zdrowia. Zorganizowaliśmy szczepienie mieszkańców Kosowa i Metochii w 3 miejscach na obszarze Serbii środkowej i w ten sposób pokazali, że dla nas życie ludzkie jest na pierwszym miejscu", podkreślił minister.                      

Miniser Selaković potwierdził, że misje międzynarodowe w Kosowie i Metochii - UNMIK, KFOR, EULEKS i OMIK, pod egida ONZ i zgodnie z Rezolucja 1244, odgrywają kluczową role w procesie utrzymywania pokoju i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.                         

"Popieramy i doceniamy ich zaagażowanie i wysiłki podejmowanie w ramach mandatów, ze wspólnym celem stworzenia warunków do pokojowego i bezpiecznego współżycia wszystkich mieszkańców Kosowa i Metochii. Serbowie oraz inni nie-Albańczycy w Kosowie i Metochii mają ogromne zaufanie do obecności międzynarodowej i uwaźają iż jest ona gwarantem bezpieczeństwa i ochrony przed samowola tymoczasowych instytucji w Prisztinie", podkreślił minister.        

Według ministra, fakt ten potwierdza, że misje międzynarodowe muszą pozostać zaangaąowane w niezmniejszonym wymiarze, co umożliwi realizację postanowień Rezolucji RB ONZ 1244.                     

Selaković dodatkowo podkreślił znaczenie międzynarodowych siłKFOR i powiedział, że każda jednostronna próba udzielenia komuś lub przejęcia przez kogoś innego części mandatu i obowiązków KFOR przedstawia naruszenie Rezolucji RB ONZ 1244.                              

Minister także podkreślił, że jest nie do zaakceptowania podejmowanie jednostronnej decyzji o utworzeniu "Ministerstwa Obrony" Prisztiny i rozpoczęcia procesu transformacji tzw. "Sił Bezpieczeństwa Kosowa" w tzw. "Wojsko Kosowa".             

 Minister Selaković na początku przemówienia zaprotestował przeciwko nadużyciu video konferencji przez przedstawicielkę Prisztiny, za która widniała flaga samozwańczego "Kosowa", co uczynił także przedstawiciel Federacji Rosyjskiej.                       


24 marca 2021 roku - Obchody Dnia pamięci ofiar NATO agresji

Prezydent Republiki Serbii Pan Aleksandar Vučić wygłosił przemówienie z okazji Dnia pamięci ofiar NATO agresji.          "Wasza Świątobliwości, szanowny Przewodnicyący Prezydium Bośni i Hercegowiny, szanowni przewodniczący

Zgromadzeń Narodowych Repbliki Serbii i Republiki Serbskiej, szanowni prezesi Rad Ministrów Republiki Serbii i Republiki Serbskiej, szanowni ministrowie dwóch rządów, drodzy goście i przyjaciele, przedstawiciele narodu serbskiego z Czarnogóry, Północnej Macedonii, Chorwacji, dziękuję wam, że także dzisiaj jesteśmy razem, że duch narodu serbskiego jest niezniszczalny i niezwyciężlany.                                   

Jedno dziecko każdego dnia i trochę więcej. To najtrudniejsza, najbardziej męcząca i najboleśniejsza liczba z NATO agresji w 1999 roku. Zamordowano, zatrzymano, bez żadnej własnej winy, bez żadnego grzechu, bez prawa na obronę i bey prawa na sprawiedliwość, bey prawa na życie.                                

Nikt nigdy nie odpowiadał za tę zdrodnię, zbrodnię większą od wszystkich innych. Za 2.500 zamordowanych cywilów, lecz także żołnierzy i policjantów, których wina była tylko to, że ochraniali, bronili siebie i swoje domy. Nikt nigdy nie odpowiadał za ponad 6.000 rannych osób.                           

Nie da się tego wyjaśnić nawet dziś, 22 lata po agresji, nie można i nie istnieje ya to uniwersalne wytłumacznie, nie istnieje powód, nie istnieje sens, pozostały tylko, jak na zawsze ciążący grzech, imiona:

Miljana Milić, lat 15,  

Vladimir Milić, lat 12,    

Miomir Mladenović, lat 14,   

Dragan Dimić, lat 3,   

Julijana Brudar, lat 10,   

Olivera Maksimović, lat 12,  

Miroslav Knežević, lat 13,  

Dajana Pavlović, lat 5,   

Stevan Pavlović, lat 8,  

Marko Simić, lat 2,   

Milica Rakić, lat 3,  

Ivan Ivančić, lat 7, 

Marko Ivanović, lat 3 ....        

I tak do liczby 89, nie tylko serbskich imion.              

Bezsensowne zabijanie nie wybiera. Szesnaścioro dzieci w wieku od 2 do 17 lat z rodziny Ahmetaj i Hasani zamordowano w kolumnie powracającej do domów, do Prizrenu.                       

W pewnym tytule prasowym na Zachodzie nazwano to "tragicznym przypadkiem", Śmierć, która dopadła Marka Ristića, Milana Ignjatovića, Gordane Nikolić, Irene Mitić, Milice Stojanović, Bojane Tošović, Branimira Stanijanovića, naszą Sanja Milenković...nie mogła liczyć nawet na takie wytłumaczenie.                           

Śmierc te nie były tragiczne dla tych, którzy je powodowali, a tym bardzie nie były błędem. Była to tylko wiymówka, nikczemna wymówka.                              

Były one zamierzone, spowodowane zamierzoną decyzją sądem wojennym nad całim krajem, nad jego obywatelami, nad jego dziećmi.                    

Dlatego nie będziemy dzisiaj licytować nazwy dla tego wszystkiego, co miało miejsce wiosna 1999 roku. Poniewaź miała wtedy miejsce zbrodnia, ciężka i straszna. Miała miejsce agresja, a nie bombardowanie, a nie interwencja, kampania, operacja. Miała miejsce agresja. Atak na suwerenny kraj, bez decyzji Organizacji Narodów Zjednoczonych, bez wistarczającego powodu, jakim byłby atak ówczesnej Jugosławii na któryś z sąsiednich krajów, lub na państwo członkowskie NATO.                         

Nikogo Serbia, tzn. Federalna Republika Jugosławii wtedy nie zaatakowała. Zaatakowano nas, z jednym tylko celem. Porazić nas, zabijać, a na koniec odebrać nam część terytorium.                      

Bez względu na dzisiejsze analizy, bez względu na srogi i krytyczny stosunek do siebie, do naszej ówczesnej polityki, naszych ówczesnych przywódców wiadomo, że Federalna Republika Jugosławii i Serbia zostały wtedy prawie bez wyboru. Wybór był straszny: z jedne strony utrata terytorium i ludności, a z drugiej całkowita likwidacja państwa serbskiego, moralności, honoru, serbskiego ducha, imiena i nazwiska. I nie mogliśmy nie przegrać. Dziewiętnaści wielkich napadło na mały kraj, Federalną Republikę Jugosławii. Zaatakowano Serbię i Czarnogóre. Nawet, gdy dzisiaj w tych dwóch suwerennych państwa nie mówi się o tym, tak wyglądają fakty. A ten mały kraj, ten mały naród zrobił wykład dla tych wszystkich 19 wielkich i silnych państw, wykład z tego, co najważniejsze, z honoru, moralności i umiłowania wolności, jakie może istnieć w narodzie.                                

A sprawiedliwość, o niej nie możemy zapomnieć. Dziewiętnaście tych państw nieudanie będą dzisiaj powtarzać hasła o sukcesie militarnym, unikać odpowiedzi na pytania, ale proszę sobie wyobrazić mały, tylko liczebnie mały naród, ten mały, ale wspaniały naród, który ze smutkiem i łza w oku z dumą przypomina swój opór i walkę przeciwko 19 okrutnych i butnych krajach.                       

Straciliśmy dużo, straciliśmy ojców, braci, małżonków, dzieci, lecz nie straciliśmy honoru i serbskiego serca - są nadal tu, aby chronić wieczną i niezniszczalną Serbię.                                

Straciliśmy dzieci, ludzi, straciliśmy kontrole nad wielką częścią terytorium, straciliśmy miliardy z powodu zniszczenia infrastruktury i gospodarki.                                

To, co pozostało było ciałem pewnego wymęczonego, znisszczonego kraju, rozpadającego się kraju, zużytego, zrabowanego, zranionego, pustego, winnego, skazanego za wszystko, co działo sie nie tylko w latach 90-tych, lecz także przez całą historię.                                  

Kraju, który nawet dziesięć lat po agresji nie miał sił wyprostować sie, podnieść i robić coś innego, a nie tylko milczeć, lub schylić głowę i z pokorą przepraszać za wszystko, nawet za swoich martwych, nawet za swoje zamordowane dzieci.                         

Dzisiaj to nie jest ta zniszczona, wymęczona, rozwalna, zraniona Serbia.                         

Dzisiaj to Serbia, która ponowinie odzyskała swoja siłę i swój honor.                            

Serbia, która nazywa rzeczy po imieniu.                          

Serbia, która odwróciła się plecami do wojny i porażek, która zaczęła pracować.                               

Serbia, która słuchają nawet, gdy jej nie wierzą. Zdolna, rosnąca, która jeż nie jest częścią problemu. Serbia, która jest i która będzie - przynajmniej zrobimy wszystko, aby tak się stało - właśnie tym rozwiązaniem, które zapewni życie w pokoju i wzajemnym zrozumieniu dla całego regionu.                                     

Taka to Serbia, gdy w świecie jest nadal więcej bomb niż szczepionek, wysyła do regionu nie bomby, lecz akurat te szczepionki. Dzisiaj jest juś gotowa je produkować i w ciągu tylko kilku miesięcy to zrobimy, lecz nie tylko dla sibie, lecz także dla innych, dla całych Bałkanów.                                

Jesteśmy gotowi i chcemy pomóc.                   

Nie jesteśmy gotowy i nie chcemy milczeć, ani ponownie zostać upokorzeni.                             

Na to mamy prawo nie tylko z powodu poniesionych ofiar, lecz także z powodu faktu, iż od dawna nie patrzymy tylko na innych i nie szukamy winy tylkoo po ich stronie, ale czasami również w sobie.                            

Spojrzeliśmy na siebie i przyznaliśmy się: do każdej straty, każdej porażki i każdej zbrodni dokonanej przez kogoś w naszym imieniu, do każdego błędu i każdej błędnej polityki.                         

I już nie robimy nic, co mogłoby zagrozić komukolwiek.                     

Pracujemy, pracujemy i coraz bardziej rośniemy w sile, stajemy się mocniejsi z jednym tylko celem, aby być najlepsi w ekonomii i edukacji, sektorze zdrowia, kulturze, nauce, sporcie...                       

Chcemy też czuć się bezpiecznie, u siebie. Chcemy mieć silniejsze wojsko niż 2 1999 roku. Aby nigdy już nie zdarzyło się, że ktoś zabija nasze dzieci, niszczy kraj lub wygania naszych rodaków.                      

Chcemy zostać wolni, chcemy sami decydować o swoim losie, żeby już nigdy nikt nie mógł nam odebrać wszystko, a w zamian nie dać nic.                           

A to "nic" jest dzisiaj, będę to powtarzać przy każdej okazji, pomysłem niektórych wielkich i mocnych oraz wszystkich którzy im służa. To pomysł, abi "Kosovo" uznało nas, abyśmy w konsekwenciji tego my uznali "Kosovo".                         

Tego uznania nie potrzebujemy. Nie będzie Serbia pozwalać na poniewieranie swoih ofiar, deptanie swojej historii, przeszłości, ale także swojej przyszłości. Odpowiedzą na to rozsądni i dobrzy, odpowiedzialni ludzie. Potrzebny jest nam kompromis. Potrzebnym jest realizacja wszystkich zobowiazań przyjętych zarówno przez nas, jak i przez Prisztynę, które to tylko my wypełniliśmy.                          

Nie jest to nasz kaprys. Nie jest to fantasmagoria o serbskim świecie, który pragniemy utworzyć.                     

Także dziś, kiedy grożą nam utworzeniem Wielkiej Albanii, kiedy mówią nam, że nie będzie wspólnoty gmin serbskich, musimy myc spokojni, dbać o naszych rodaków w Kosowie i Metochii, lecz zarazem tym wielkim i silnym krajom dać do zrozumienia, że nie jesteśmy tak, jak kiedyś bezsilny, że będziemy w stanie zadbać o swoje, nie dotykając się niczego, co należy do kogoś innego. Zresztą Serbia nie będzie zdobycza dziewietnastu bogatych i okrutnych proszę tylko, aby nam nie grozili. Proszę, prosze ich, aby nam nie grozili. Niech nie myślą, że Serbia jest załamana i nie będzie mieć sił na odpowiedż. Proszę was, proszę naszych albańskich sąsiadów, aby nam nie grozili. Proszę również o to wszystkich innych, którzy już pokazali swoje okrucieństwo wobec Serbii, aby wam w tym nie pomagali. Tylko o to prosimy i o nic więcej.                        

A odpowiemy na wezwanie do pokoju, na kompromis, zawsze mając dobrą wole, bowiem nie chcemy, aby nasze dzieci ponownie były zabijane. Nie chcemy także, aby cudze dzieci cierpiały. Nie lekceważcie jednak Serbii i nie patrzcie na Serbię tak, jak robiliście to w 1999 roku.                     

Dzisiejsza Serbia jest dużo silniejsza. Dzisiaj Serbia jest jednomyślna i zjednoczona, a nie podzielona. W dzisiejszej Serbii wszystko jest nieporównywalnie silniejsze i lepsze niż w 1999 roku, od gospodarki począwszy, aż do naszego wojska. Nigdy nikomu nie zamierzamy grozić, lecz tylko was prosimy i domagamy się od was szacunku i niczego więcej.                            

Dzisiaj budujemy drogi, które połączą nas ze sobą, ale i z regionem, zze światem. Do końc roku rozpoczniemy prace na 8 autostrad, 8 tętnic całych Bałkanów, nie tylko Serbii -  dróg pokoju i współpracy.                             

Tylko szaleniec wolałby wojnę, martwe dzieci, burzenie i nowe straty, Chcemy również mieć jak najlepsze stosunki ze wszystkimi, którzy brali udział w agresji na naszą piękną Serbię - już dawno wybaczyliśmy, ali nigdy, przenigdy nie zapomnimy. Nie domagajcie się nawet tego od nas. Tego samego dnia, każdego roku, będziemy o tym przypominać zarówno sobie, jak i wam. Was 19 najmocniejszych i najsilniejszych, największych w sile, lecz nie w honorze i moralnośi. Będziemy przypominać zarówno wam, jak i sobie, aby nigdy się nie powtórzyło. Nie tylko nam, lecz żadnemu kochającemu wolność w świecie.               

Jeżeli mamy dzisiaj ofertę do zaproponowania ona brzmi:jesteśmy gotowi z całych Bałkanów zrobić zwycięzcę, aby każdy tutaj zyskał, aż do chwili, gdi ktoś spróbuje z Serbów zrobić przegranych.                               

Droga ta w ogóle nie jest ciężka.                       

Musimy tylko wzajemnie sie szanować, rozumieć i nie próbovać upokarzać innego.                       

Abyśmy nie poruszali temat tego, za co każdy ciężko i krwawo zapłacił - wolności. A my, Serbowie, dobrze wiemy, jaka jest cena wolności.                     

Mamy prawo być wolni, dbać swoją wolność i pamiętać o ofiarach, które za wolność ponieśliśmy.           

Częścią tej naszej wolności sa także porażki, nasze życia i nasze dzieci. Życia naszych lotników - bohaterów, naszych dzielnych obrońców z walk o Košare i Paštrik, naszych dzieci, niewinnych, całkowicie niewinnych, czyja winą było tylko to, że mieszkały w Serbii.                    

Cena jest zbyt duża, abyśmy o niej milczeli.                   

Oznaczałoby to, że jesteśmy gotowny na następna porażkę, na następne upokorzenie.                        

A nie jesteśmy!                

Nawet, gdy wszyscy inni milczećbęda, my będziemy powtarzać.                     

Jedno dziecko każdego dnia i trochę więcej...Tak mordowaliście. W czasie agresji, której cel sami nie potrafiliście pojąć.                    

I będziemy powtarzać, aby nam sie to samo nie powtórzyło.                             

Ze szczególnym pietyzmem spełniamy swój obowiazek pamięci o wszystkich niewinnych serbskich ofiarach, które oddały życie na ołtarzu Ojczyzny, zarówno cywilom, jak i naszym dzielnim żołnierzom i policjantom, bohaterom z Košare, Priyrenu, Mitrovicy...                   

Dzisiaj dla nas Serbów życie w Kosowie i Metochii jest podobne do Via Dolorosa, podobne do wspinania się ostatnimi resztkami sił na Golgotę, lecz nie bylibyśmy Serbami, gdybuśmy nie bili sdolni dokonywać rzeczy niemożliwych.                   

Przemówienie dzisiejsze mogę zakończyć pewnym bardzo istotnym zdaniem, Na obszarze Europy istniała, a także dziś istnieje silniejsza nią kiedykolwiek, niezniszczalna, nieugięta, niezwyciężalna i nigdy niezwyciężona Serbia.                            

Sława i cześć wszystkim ofiarom NATO agresji. Wznieśmy razem okrzyk: niechaj żyje wolna i dumna Serbia!, powiedział Prezydent Vučić.

Żródło: www.predsednik.rs

Zdjęcie: www.predsednik.rs


Obchody Dnia pamięci 17 marca 2004 roku - Pogromu w Kosowie i Metochii

Prezydent Republiki Serbii Aleksandar Vučić brał dzisiaj udział w obchodach Dnia pamięci 17 marca 2004 roku - Pogromu w Kosowie i Metochii. Powiedział on, że dokładnie 17 lat temu w Kosowie i Metochii miał miejsce pogrom, a pogrom przewyższa wszystkie innezybrodnie.                                                               

"Może istnieją czasy, kiedy nie możemy powstrzymać się przeciwko niesprawiedliwości - są to słowa wzpowiedziane przez Eliego Wiesela, byłego więźnia obozów koncentracyjnych i noblisty, a jego słowa zobowiązują nas nie przemilczać zbrodnię, bey wyględu na sprawcę lub powód", powiedział Prezydent Vučić i dodał, że zapamiętaliśmy i nauczyliśmy każdą lekcję i gdy przegrywaliśmy, i gdy przemilczaliśmy własne ofiary, i gdy byliśmy gotowi zapomnieć.                                         

"Serbia dzisiaj nie jest już bezsilna, ani nie jest krajem przegranym, nie grozi nikomu, lecz także nie zapomina, jest gotowa rozmawiać, lecz nie pozwoli na upokorzenie. Serbia, tak jak wszystkie inne kraje ma prawo dbać o swój naród, jego bezpieczeństwo i dobrobyt.Prawo na życie jest podstawowym prawem człowieka i zawsze będziemy go chronić", powiedzał Prezydent Vučić.

Preyzdent Vučić powiedział, że pogrom przewyższa wszystkie innezbrodnie, ponieważ jest nie tylko czynem, lecz także czynem zamierzonym, polityką, planem, aby jakis kraj lub terytorium z użyciem przemocy oczyścić z przedstawicieli innych narodów i innych wiyznań.                                           

"Nie mamy prawa to przemilczzeć", yaapelował Prezydent Serbii i podkreślił, że mamy obowiązek zwyciężać bez krwi i wojen, być najlepszymi w gospodrce, zdrowiu, sporcie, edukacji oraz w tym wszystkim, co składa się na rozwój i prosperity.                                             

"Paragniemy to samo także dla innych, aby zajmowali się sobą i odnosil sukcesy, bowiem jesteśmy świadomi, że zbrodnia to narzędzie przegrywających, a zwycięzcy tego nie potrzebują, oni pamietają lecz wybaczają i ida dalej, podczas gdy przegrywajacy kręcą sie w zaczarowanym kole. My Serbowie już tacy nie chcemy być i pragnemy przyszłości, w której będziemy pamiętać, lecz z której nie będziemy powracać. Wiemy, o się działo i nie boimy się o tym mówić", powiedział kończąc swoje przemówienie Prezydent Vučić.

Foto: Dimitrije Gol


.

La République de Serbie au Mois de la Francophonie

La République de Serbie en qualité de membre associé à l'OIF, de concert avec toute la communauté francophone dans le monde entier, célèbre le Mois de la Francophonie. Pour tous les amateurs de la culture serbe et de la langue française, le Ministère de la Culture et de l'Infomation de la République de Serbie a préparé un vaste programme et L'Ambassade de la République de Serbie à Varsavie vous invite à découvrir la diversité et la richesse de la culture serbe en français.


Uchwalą Rzadu Republiki Serbii w sprawie przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19

Rząd Republiki Serbii 15 grudnia 2020 r. przyjął Uchwałę w sprawie przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 oraz Rozporządzzenie w sprawie sposobu zastosowania ograniczeń wjazdów do Republiki Serbii WIĘCEJ.


Polska zainteresowana nowymi inwestycjami w Serbii

Premier Rządu Republiki Serbii Pani Ana Brnabić rozmawiała dzisiaj z Panem Rafałem Perlem, Ambasadorem Rzezypospolitej Polskiej w Serbii o dalszym rozwoju wszechstronnej współpacy Serbii i Polski zarazem stwierdzając, że stosunki dwustronne dwóch krajów są tradycjonalnie dobre.                                

Brnabić wyraziła przekonanie, że wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy zaplanowana na połowę przyszłego roku byłabz dodatkowym wsparciem dla tych stosunków, przyczyniłaby się do znalezienia nowiych możliwości rozwoju stosunków gospodarczych i bodzcem dla nowych inwestycji.                                                      

Pan Ambasador przekazał Pani Premier gratulacje skierowane do niej przez Pana Prezydenta Dudę z okazji nowego mandatu na czele Rządu Serbii i podkreslil poparcie Polski dla drogi europejskiej Serbii oraz dobre wyniki przeprowadzonych reform gospodarczych.                                     

W ten sposób, podkreślił on, powstaly warunki do umacniania wspołpracy w ramach nowych investycji i wspólnych projektów, czym Polska jest bardzo zainteresowana.                                                   

Brnabić wyraziła wdzięczność Polsce za jej poparcie dla Serbii w procesie integracji europejskiej, zarowno w ramach Procesu Berlińskiego, jak dzialalność Grupy Wyszehrandzkiej.


SERBIA, JAKO DOBRE MIEJSCE DLA INWESTYCJI I ROYWOJU NOWYCH TECHNOLOGII

Na nastepujących stronach internetowych można znależć uzyteczne informacije dot. Republiki Serbii, jako dobrego miejsca dla biznesu, jak również inwestycji w dziedzinie badan i rozwoju nowych technogii:

1. SERBIA - Emerging tech developing hub (w języku angielskim) 

https://innovations.serbiacreates.rs/ , oraz

 

2. Vodič kroz mere podrške razvoju inovativne privrede (w języku serbskim)

- https://inovacije.srbijastvara.rs/ .


Zawartość cyfrowa w dziedzinie kultury

W celu ułatwienia ludności w Republice Serbii i za granicą dostępu do treści kulturalnych, mając na uwadze w szczególności utrudnienie dzałań programowych instytucji kulturalnych, Ministerstwo Kultury i Informacji zaleciło instytucjom kultury, aby umoźliwiły populacjy maks<malnej dostępności treści cyfrowych w dzedzinie kultury. Zalecenie to zostalo wydane w celu przezwycęźenia sytuacji społecznej wynikającej z epidemii koronawirusa.                                                

Lista cyfrowych treści kulturalnych oferowanych przez instytucje kulturalne Republiki Serbii znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Informacji:         

http://www.kultura.gov.rs/cyr/aktuelnosti/virtuelne-ture-kroz-kulturne-sadrzaje .                                 

i na stronie internetowej Solidarność cyfrowa:

https://www.digitalnasolidarnost.gov.rs/ .                          

Ministerstwo Kultury i informacji ustanowiło przeglądarkę dziedzictwa kulturowego, która zapewna dostępność informacji o dziedzictwie kulturowym Republiki Serbii przechowywanych w bibliotekach, archiwach, muzeach, galeriach, instytutach ochrony zabytków i innych pdmiotówkultury. Celem przeglądarka jest dostępna w języku serbskim i angielskim i można uzyskać do niej dostęp poprzez link:

 https://kultura.rs/ .

Dodatkowa zawartość będzie wkrótce dostępna na wymienionych stronach internetowych.

 

 


Wrecyenie Zlotego medalu za zaslugi Gregorzowi Latuszynskiemu

Ambasador Republiki Serbii w Warszawie Pan Nikola Zurovac 9 stycznia 2020 roku uroczyście wręczył Panu Grzegorzowi Łatuszyńskiemu Złoty medal za zasługi, którym zgodnie z uchwałą Prezydenta Republiki Serbii Pana Aleksandra Vučicia został on odznaczony za wyjątkowe zasługi w działalności publicznej i kulturalnej. Pan Grzegorz Łatuszyński jest znanym polskim poetą, slawistą i wybitnym tłumaczem poezji serbskiej na język polski. Opublikował on m.in. dwotomową Antologię poezji serbskiej XX wieku w 2008 roku.

W przyjęciu zorganizowanym na tę okoliczność w Ambasadzie Republiki Serbii udział wziął Wiceminister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Pan Szymon Szynkowski vel Sęk, Dyrektor Departamentu Polityki Europejskiej MSZ Rzeczypospolitej Polskiej Pan Henryk Litwin, Prezes Stowarzyszenia pisarzy polskich Pani Anna Nasiłowska, jak również wiele polskich działaczy kultury i znawców twórczości Pana Grzegorza Łatuszyńskiego.

 


.

.


Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych

Informujemy, że Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych, podpisana w Rydze dnia 5 listopada 2016 r., wchodzi w życie dnia 15 stycznia 2017 r.

Od tego dnia, obywatele dwóch państw, posiadacze zwykłych paszportów, mają prawo na wjazd, przejazd lub pobyt na terytorium drugiego państwa bez wizy, w terminie do 30 dni od dnia wjazdy.


Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Polski w dziedzinie integracji europejskiej wspólpracy dwustronnej

Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie integracji europejskiej i współpracy dwustronnej miały miejsce 20 kwietnia 2016 roku w Warszawie.

Na czele naszej delegacji był Podsekretarz Stanu do Spraw EU ambasador Marina Joviciević, a na czele polskiej Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Katarzyna Kasperczyk. Strona polska podczas rozmowy potwierdyiła wsparcie dla integracji europejskiej Serbii i wyraziła gotowość udzielenia pomocy na tej drodze.

Stwierdzono, że stosunki dwustronne między Serbią i Polska są dobre i bez otwartych kwestii i jednocześnie wyrażono chęć zaintensyfikowania współpracy i wzajemnych kontaktów. Rozmawiano również o współpracy wustronnej w innych dziedzinach, z akcentem na współpracy gospodarczej, która od trzech lata notuje tendencję wzrostowa.

Oprócz spotkania w Ministerstwie spraw Zagranicznych, Podsekretarz Stanu Marina Joviciević i delegacja spotkali się z Izabelą Kłoc, Przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, z którą omawiano kwestie z dziedziny integracji europejskiej oraz parlamentarnej współpracy dwustronnej.


Non-paper z głównymi argumentami Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO

Non-paper z głównych argumentów Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO można pobrać tutaj.


Informacja dla obywateli Republiki Mołdawii

Informujemy obywateli Republiki Mołdawii, że w dniu 6 sierpnia 2015 roku wchodzi w życie Porozumienie między Rządem Republiki Serbii a Rządem Republiki Mołdowii w sprawie zniesienia wiz dla obywateli dwóch krajów.

Zgodnie z treścią ww.Porozumienia, od dnia 6 sierpnia 2015 r. obywatele Republiki Mołdowii posiadający paszporty biometryczne będą mogli bez wizy wjechać, przejeżdżać lub przebywać na teritorium Republiki Serbii przez 90 dniu, w ramach okresu sześciu miesięcy, od dnia pierwszego wjazdu licząc.


Informacja o złagodzeniu reżimu wizowego dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn

Rząd Republiki Serbii podjał decyzję w sprawie zniesienia wiz wjazdowych do Republiki Serbii dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn.

Obywatele tych państw posiadający wszelkiego rodzaju paszporty, oprócz zastępczych dokumntów podróży oraz  dokumentów wydawanych zgodnie z konwencjami międzynarodowymi, mogą od dni 30 czerwca 2015 roku wjechac, przejeżdżac oraz przebywac w Republice Serbii do 90 dni w okresie sześciu miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu.
 


INFORMACJA W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA REZIMU WIZOWEGO DLA OBYWATELI PANSTW TRZECICH, KTORYM POTRZEBNA JEST WIZA WJAZDOWA DO REPUBLIKI SERBII

Obywatele państw obcych legitymujący się wszystkimi rodzajami paszportów, oprócz zastępczymi dokumentami podróży oraz dokumentami wydanymi na podstawie konwencji międzynarodowych, od dnia 8 listopada 2014 roku mogą wjechać, przejeżdżać oraz przebywać bez wizy w Republice Serbii, jeżeli posiadają ważną wizę Schengen, wizę Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej, wizę USA albo mają uregulowany pobyt w państwach strefy Schengen, państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w USA, maksymalnie 90 dni w okresie 6 miesięcy, tj. do upływu ważności wizy lub zezwolenia na pobyt w ww.państwach.


Transfer środków pieniężnych na konto bankowe Ministerstwa finansów Republiki Serbii

Ambasada Republiki Serbii w Polsce ma przyjemność poinformować, że w dniu 9 czerwca 2014 r. zrealizowała transfer środków  w wysokości 40.300,00 EUR, przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi, które zostały wpłacone na specijalnie konto Ambasady.

W dniu 3 czerwca r.b. do Serbii wyjechał TIR z pomocą humanitarną zebraną przez naszą Ambasadę.

Serdaczne dziękując wszystkim darczyńcom biorącym udział w akciji humanitarnej, Ambasada Republiki Serbii w Polsce wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do wspólnego kontynuowania akcji, ponieważ skutki powodzi w Serbii są olbrzymie i pomoc dla ich usuwania jest nam nadal niezbędna.

 


Informacja Wydziału ds.Sytuacji Wyjątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii

W chwili obecnej nie ma potrzeb do angażowania ekip ratunkowych oraz ekip z pompami o dużej wydajności. W chwili obecnej niezbędne są:

- samochody terenowe,

- maszyny do osuszania,

- agregaty,

- pompy zanurzeniowe do wody brudnej,

- pompy do wypompowania wody o dużej wydajności (ponad 100 l/s),

- silnikowe rozpylacze (zakładane na plecy) do dezynfekcji,

- odzież ochronna dla osób przeprowadzających dezynfekcję,

- wodoszczelne obuwie (buty rybackie),

- 40 pomp o wydajności 50-116-6 m3/min. (3000-7000 m3/h), H=80m.

 


Donacje wysyłaniem SMS

Donacje wysyłaniem SMS na nr 1003 mogą zostać zrealizowane tylko z numerów operatorów sieci komórkowych w Serbii.


Wyłączenie z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń przewozowych

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że Ministerstwo Budownictwa, Komunikacji i Infrastruktury Republiki Serbii poinformowało, że z powodu ogłoszonego stanu wyjątkowego transport pomocy humaniternej dla ofiar powodzi został wyłączony z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń, a pojazdy z pomocą będą przepuszczane bez konieczności posiadania zezwoleń międzynarodowych oraz zgodnie z procedurą przyśpieszoną.


Wystawiono księgę kondolencyjną w Ambasadzie Republiki Serbii

Z okazji dużej liczby ofiar katastrofalnej powodzi w Serbii, Rząd Republiki Serbii ogłosił trzydniową żałobę narodową w dniach 21, 22 oraz 23 maja 2014 roku.

W Ambasadzie Republiki Serbii wystawiono y tej okazji księgę kondolencyjną do której można będzie się wpisać w dniach 22 i 23 maja w godzinach 10-15.


Informacja dla osób chcących wpłacić środki na rzecz powodzian w Serbii

Ambasada Republiki Serbii

Al.Róż 5

00-556 Warszawa

 

Konta Ambasady:

- w PLN - 86 1910 1048 2255 2721 2198 0002;

tytułem: Pomoc powodzianom,

- w EUR - 16 1910 1048 2255 2721 2198 0001;

tytułem: Pomoc powodzianom.  (SWIFT: DEUTPLPX).

 

Deutsche Bank Polska S.A.

ul. Krasińskiego 10

01-615 Warszawa


PROCEDURA CELNA W PRZYPADKU POMOCY HUMANITARNEJ

Slużba Celna Republiki Serbii nakazała wszystkim urzędom celnym na terytorium Republiki Serbii traktować jako priorytetowe, na przejściach granicznych oraz na całym obszarze celnym Republiki Serbii, dokonywanie odpraw celnych transportów zawierających pomoc humanitarną z jednoczesnym respektowaniem wszystkich prawem przewidzianych procedur celnych.

Jeżeli przewożnik wjeżdżający na obszar celny nie posiada agenta celnego, urzędnik celny zapozna go z możliwością złożenia deklaracji ustnej, a obowiązkiem tego celnika będzie sporządzić deklarację tranzytową w systemie ISCS dla tej przesyłki, niezbędne egzemplarze wręczyć przewożnikowi i skierować go do odpowiedniego urzędu celnego.

W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli, celnik może do egzemplarzy deklaracji celnej i dokumentacji towarzyszącej dołączyć kserokopię paszportu lub innego dokumentu identyfikacyjnego przewożnika.

Dla urzędów celnych priorytetem będzie dokończenie wnioskowanego postępowania celnego. Deklaracja ustna może dotyczyć także towarów niekomercyjnych o mniejszym znaczeniu gospodarczym oraz innego rodzaju towarów, jeżeli urząd celny wyrazi na to zgodę.

Służba Celna zorganizowała już niezbędne dyżury w celu zapewnienia niezakłóconego ruchu zapowiedzianych już transportów pomocy humanitarnej.


PayPal konto dla powodzian w Serbii

Informujemy, że od dnia 18 maja 2014 roku działa PayPal konto do dokonywania płatności z 193 krajów i regionów w ramach pomocy humanitarnej dla ofiar powodzi w Republici Serbii.

Srodki w systemie PayPal można przekazywać na: floodrelief@gov.rs

 

 

więcej
Infromacja w sprawie zbierania materailanej pomocy humanitarnej

Według informacji Serbskiego Czerwonego Krzyża w tej chwili najbardziej potrzebne są:

 

- materace

- pościel

- łożka składane

- pieluszki dla dzieci i dorosłych

- skarpetki

- bielizna

- odzież dziecięca

- latarki

- baterie do latarek

- środki i higieniczne (mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, podpaski, szczoteczki do zębów, pasty do zębów....)

- Asepsol 5P (Benzalkoni chloridum 5%)

- gumowe buty

 

Leki i materiały medyczne trzeba kierować bezpośrednio do Ministarstwa Zdrowia Republiki Serbii.

Pomoc humanitarna można przekazać bezpośrednio do Ambasady Republiki Serbii (Al.Róż 5, 00-556 Warszawa, tel. 22 628 51 61).

więcej
Pomoc zagrożonym mieszkańcom Republiki Serbii

I N F O R M A C J A

 

Z powodu nie zanotowanej nigdy dotąd w Republice Serbii powodzi, Rząd Republiki Serbii otworzył następujące konta bankowe, na które można wpłacać środki w ramach pomocy mieszkańcom zagroźonych terenów:

 

- konto w dinarach: 840-3546721-89

tytułem: Otklanjanje posledica vanrednih okolnosti poplave

 

- konto walutowe: 01-504619-100193230-000000-0000

tytułem: Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Beograd - namenski devizni račun za uplatu sredstava za otklanjanje posledica od poplava, IBAN kod: RS35908504619019323080, instrukcja dla płacących w EUR i USD (poniżej).

 

Ambasada Republiki Serbii dziękuje tym wszystkim, którzy mogą pomóc mieszkańcom Serbii ofiarom powodzi.

 

Warszawa, 16 maja 2014 r.

 

PAYMENT INSTRUCTIONS - E U R

SWIFT MESSAGE FIN 103

 

FIELD 32A:                 VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K:                ORDERING CUSTOMER 

 

FIELD 56A:                  DEUTDEFF

/INTERMEDIARY/

 

FIELD 57A:                   /DE20500700100935930800

/ACC.WITH BANK/

 

FIELD 59A:                  /RS35908504619019323080

(BENEFICIARY)         MINISTARSTVO FINANSIJA

                                      UPRAVA ZA TREZOR

FIELD 70:                    DETAILS OF PAYMENT

 

PAYMENT INSTRUCTIONS - U S D

SWIFT MESSAGE FIN 103

 

FIELD 32A:                   VALUE DATE-CURRENCY-AMOUNT

FIELD 50K:                   ORDERING CUSTOMER

FIELD 56A:                   BKTRUS33

/INTERMEDIARY/

 

FIELD 57A:                   /04415465

/ACC.WITH BANK/      NBSRRSBG

 

FIELD 59A:                   /RS35908504619019323080

(BENEFICIARY)           MINISTARSTVO FINANSIJA 

                                        UPRAVA ZA TREZOR

 

FIELD 70A:                    DETAILS OF PAYMENT

 

 

więcej
Wiadomości
Warszawa – delegacja Parlamentu Republiki Serbii wzięła udział w sesji Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE
Spotkanie Ambasadora Republiki Serbii w Polsce N. Košuticia z Sekretarzem Stanu i Szefem Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Polski J. Kumochem
Spotkanie Ambasadora R. Serbii Nebojšy Košuticia z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii R. Polskiej Panem Grzegorzem Piechowiakiem
Seminarium o zaletach inwestowania w gospodarkę serbską w Krajowej Izbie Gospodarczej
Warszawa – spotkanie z profesorami i lektorami języka serbskiego w Polsce
Spis powszechny – Kwestionariusz dla obywateli R. Serbii mieszkających za granicą
Spotkanie Ambasadora z Panią Wicemarszałek Sejmu
21 październik 2022 r. Selaković na spotkaniu ministerialnym uczestników Procesu Berlińskiego
Spotkanie Ambasadora w Sejmie z Panem Arkadiuszem Mularczykiem
Spotkanie Ambasadora Republiki Serbii z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego
Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Serbii Nikoli Selakovicia na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie raportu dot. działalności UNMIK
24 września 2022 r. Selaković: Intensywna działalność dyplomatyczna w Nowym Jorku, afirmacja naszej polityki
22 września 2022 r. Przemówienie prezydenta Republiki Serbii Aleksandra Vučicia podczas debaty generalnej 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
Belgrad, 12 lipca 2022 r. Długoletnie konstruktywne partnerstwo Serbii i OBWE
12 lipca 2022 r. Selaković: Serbia jest za wzmacnianiem zasobów OBWE
12.7.2022. Składanie Listów Uwierzytelniających Ambasadora Republiki Serbii w Rzeczypospolitej Polskiej Nebojšy Košuticia na ręce Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
12.07.2022. Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej
1 marca 2022 r. Selaković rozmawiał z szefem Delegacji UE i ambasadorami państw członkowskich UE
17.2.2022 Wręczenie kopii listów uwerzytelniających
7 lutego 2022 g. Belgrad będzie mieć Centrum Czwartej Rewolucji Przemysłowej
Dni wolne od parcy w Ambasadzie Republiki Serbii w Warszawie
12 listopada 2021 Niezwykle ważna rola NESCO dla zachowania serbskiego dziedzictwa w Kosowie i Metochii
15 pażdziernik 2021 roku Selaković w RB ONZ: Dialog i realizacija osiągniętych porozumień jedynym właściwym sposobem na rozwiązystkich otwartych kwestii
22. lipiec 2021 roku Prezydent Vučić: Zdecydowaliśmy - naszym celem jest UE, lecz Chiny to nas ważny partner
20 lipca 2021 Wielki sukces Serbii w dziedzinie cyfryzacji
5 lipca 2021 r. Serbia mocno popiera Proces Berliński
29 szerwca 2021 Prezydent Vučić wziąl udzial w Konferencji "Mini Schengen"
11 czerwca 2021 r. Priorytetem Serbii i Polski jest współpraca gospodarcza
11 czerwca 2021 r. Wdzięczność Polsce za jej poparcie dla integracji europejskich Serbii
11 czerwca 2021 r. Długa tradycja stosunków dyplomatycznych i przyjaznych między Serbią i Polską
11 czerwca 2021 Selaković z Metropolitą Sawą o więziach serbsko-polskich
10 czerwca 2021 Selaković: Polska to kraj, od którego wiele możemy się nauczyć
10 czerwca 2021 Serbia jest zdecydowana rozwijać wszelkiego rodzaju współpracę z Polską
10 czerwca 2021 Selaković w Polskim Sejeme: Tradycjonalnie przyjazne stosunki między Serbią i Polską
20 maja 2021 Minister Selaković zaprezentował nową usługę ''e-Konsulat''
13 kwietnia 2021 Selaković: Prisztina nie rezygnuje z kampanii nienawiści wobec narodu serbskiego
13 kwietnia 2021 Selaković: ekstremizm polityczny Albańczyków w Kosowie i Metochii coraz silniejszy
24 marca 2021 roku - Obchody Dnia pamięci ofiar NATO agresji
Obchody Dnia pamięci 17 marca 2004 roku - Pogromu w Kosowie i Metochii
.
Uchwalą Rzadu Republiki Serbii w sprawie przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19
Polska zainteresowana nowymi inwestycjami w Serbii
SERBIA, JAKO DOBRE MIEJSCE DLA INWESTYCJI I ROYWOJU NOWYCH TECHNOLOGII
Zawartość cyfrowa w dziedzinie kultury
Wrecyenie Zlotego medalu za zaslugi Gregorzowi Latuszynskiemu
.
Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych
Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Polski w dziedzinie integracji europejskiej wspólpracy dwustronnej
Non-paper z głównymi argumentami Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO
Informacja dla obywateli Republiki Mołdawii
Informacja o złagodzeniu reżimu wizowego dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn
INFORMACJA W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA REZIMU WIZOWEGO DLA OBYWATELI PANSTW TRZECICH, KTORYM POTRZEBNA JEST WIZA WJAZDOWA DO REPUBLIKI SERBII
Transfer środków pieniężnych na konto bankowe Ministerstwa finansów Republiki Serbii
Informacja Wydziału ds.Sytuacji Wyjątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii
Donacje wysyłaniem SMS
Wyłączenie z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń przewozowych
Wystawiono księgę kondolencyjną w Ambasadzie Republiki Serbii
Informacja dla osób chcących wpłacić środki na rzecz powodzian w Serbii
PROCEDURA CELNA W PRZYPADKU POMOCY HUMANITARNEJ
PayPal konto dla powodzian w Serbii
Infromacja w sprawie zbierania materailanej pomocy humanitarnej
Pomoc zagrożonym mieszkańcom Republiki Serbii
Wiadomości archive