| |     latinica | english  
Strona główna
INFORMACJA W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA REZIMU WIZOWEGO DLA OBYWATELI PANSTW TRZECICH, KTORYM POTRZEBNA JEST WIZA WJAZDOWA DO REPUBLIKI SERBII

Obywatele państw obcych legitymujący się wszystkimi rodzajami paszportów, oprócz zastępczymi dokumentami podróży oraz dokumentami wydanymi na podstawie konwencji międzynarodowych, od dnia 8 listopada 2014 roku mogą wjechać, przejeżdżać oraz przebywać bez wizy w Republice Serbii, jeżeli posiadają ważną wizę Schengen, wizę Wielkiej Brytanii lub innych państw członkowskich Unii Europejskiej, wizę USA albo mają uregulowany pobyt w państwach strefy Schengen, państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w USA, maksymalnie 90 dni w okresie 6 miesięcy, tj. do upływu ważności wizy lub zezwolenia na pobyt w ww.państwach.


drukuj
Wiadomości
Informujemy, ze Rada m. st. Belgradu, Komisja Kultury, opublikowala zaproszenie do udzialu w otwarym miedzynarodowym konkursie
Umowa między Rządem Republiki Serbii a Rządem Chińskiej Republiki Ludowej o wzajemnym zniesieniu obowiązku wizowego dla posiadaczy paszportów zwykłych
Konsultacje polityczne ministerstw spraw zagranicznych Republiki Serbii i Polski w dziedzinie integracji europejskiej wspólpracy dwustronnej
Non-paper z głównymi argumentami Republiki Serbii o niedopuszczalności członkostwa ''Kosowa'' w UNESCO
Informacja dla obywateli Republiki Mołdawii
Informacja o złagodzeniu reżimu wizowego dla obywateli Kataru, Kuwejtu, Omanu i Bahrajn
INFORMACJA W SPRAWIE ZAŁAGODZENIA REZIMU WIZOWEGO DLA OBYWATELI PANSTW TRZECICH, KTORYM POTRZEBNA JEST WIZA WJAZDOWA DO REPUBLIKI SERBII
Transfer środków pieniężnych na konto bankowe Ministerstwa finansów Republiki Serbii
Informacja Wydziału ds.Sytuacji Wyjątkowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Serbii
Donacje wysyłaniem SMS
Wyłączenie z reżymu wielostronnych i dwustronnych zezwoleń przewozowych
Wystawiono księgę kondolencyjną w Ambasadzie Republiki Serbii
Informacja dla osób chcących wpłacić środki na rzecz powodzian w Serbii
PROCEDURA CELNA W PRZYPADKU POMOCY HUMANITARNEJ
PayPal konto dla powodzian w Serbii
Infromacja w sprawie zbierania materailanej pomocy humanitarnej
Pomoc zagrożonym mieszkańcom Republiki Serbii
Wiadomości archive